Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Antagningsgrunder för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Hur kan jag bli antagen till pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete?

Om du vill studera pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete ska du söka in till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats. I gemensam ansökan kan du söka in till högst sex ansökningsmål.
  • Urvalet i gemensam ansökan sker genom betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, 60 % av de antagna kommer genom betygsurvalet, 40 % via urvalsprovet.
  • Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för antagning, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.
  • Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du bli antagen endast genom att delta i urvalsprovet VAKAVA.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 8.11.2021