Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Antagningsgrunder för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Hur kan jag bli antagen till pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete?

Om du vill studera pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete ska du söka in till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats.
  • Om du har avlagt studentexamen ansöker du automatiskt i betygsantagningen. Du kan också ansöka via öppna universitetsleden eller genom att delta i VAKAVA-provet.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Till utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

Uppdaterad 26.10.2023