Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Antagningsgrunder för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Utbildningslinjerna inom det pedagogiska området ingår i ett nationellt antagningssamarbete. Mer om de olika ansökningsmålen som ingår i samarbetet hittar du på antagningssamarbetets webbplats, Nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Du kan söka till de utbildningar som antagningssamarbetet gäller antingen på basis av studentexamensbetyg eller genom att avlägga VAKAVA-provet (och lämplighetsprovet om du söker till en lärarutbildning). Du kan lista högst sex ansökningsmål i gemensam ansökan i Studieinfo.

Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen beaktas din ansökan automatiskt i betygsantagningen. Ditt andra alternativ för att bli antagen är att delta i VAKAVA-provet (och från det komma vidare till lämplighetsprovet om du också söker till en lärarutbildning).

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera något av huvudämnena allmän pedagogik eller vuxenpedagogik ska du söka in till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Till utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 15.10.2020