Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i juridik

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i juridik

Hur kan jag bli antagen till juridik?

Om du vill studera juridik ska du söka till utbildningsprogrammet i juridik. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i juridik

Till utbildningsprogrammet i juridik har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)

Uppdaterad 1.3.2024