Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i biovetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i biovetenskaper

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera cell och molekylär biovetenskap, miljö- och marinbiologi eller utbildningen för ämneslärare i biologi ska du söka in till utbildningsprogrammet i biovetenskap för att avlägga kandidat- och magisterexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i biovetenskaper

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Tilldelning av huvudämne

Inom utbildningsprogrammet i biovetenskaper finns två huvudämnen på kandidatnivån: cell och molekylär biovetenskap och miljö- och marinbiologi. I samband med ansökan till Åbo Akademi kan du söka in till ett av huvudämnena enligt eget intresse. 

När du utexaminerats som kandidat kan du fortsätta dina studier på magisternivå. Om du avlagt examen i cell och molekylär biovetenskap väljer du huvudämnet biokemi eller cellbiologi för din magisterexamen. Om avlägger din kandidatexamen i miljö- och marinbiologi fortsätter du med samma huvudämne i din magisterexamen.

Byte av huvudämne inom utbildningsprogrammet är möjligt under förutsättning att du uppfyller vissa studiemässiga krav.

Studerande inom utbildningsprogrammet i biovetenskaper kan välja utbildningen för ämneslärare i biologi. Då blir du ämneslärare i biologi med ett andra undervisningsämne (60 studiepoäng) oftast i kemi eller geografi. Geografi erbjuds för tillfället vid Öppna Universitetet. Man kan också läsa geografi via samarbetet med Åbo universitet. I en kandidatexamen i naturvetenskaper och en filosofie magisterexamen inom utbildningen för ämneslärare ingår också lärarinriktad pedagogik (60 studiepoäng). Pedagogiken förutsätter studier i Vasa vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Intresse för utbildningen för ämneslärare i biologi kan meddelas i samband med ansökan till utbildningsprogrammet i biovetenskaper. Antagna till utbildningsprogrammet i biovetenskaper som meddelat intresse för utbildningen för ämneslärare kallas till en lärarlämplighetsintervju som ordnas i augusti/september.

Antagningen till utbildningen för ämneslärare förutsätter att man godkänns i lärarlämplighetsintervjun. Ifall studenten inte blir godkänd i lärarlämplighetsintervjun fortsätter hen att studera på den vanliga utbildningsprogrammet i biovetenskaper.

Sökande till utbildningen för ämneslärare ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under begränsningar som gäller för antagning som studerande.

Uppdaterad 3.11.2023