Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för klasslärare, språkbad

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för klasslärare, språkbad

Hur kan jag bli antagen till språkbadsklasslärarutbildningen?

Om du vill studera till klasslärare med inriktning språkbad ska du söka in till utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad ingår i nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området. Det betyder i korthet:

  • Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats. I gemensam ansökan kan du söka in till högst sex ansökningsmål.
  • Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov. Till lämplighetsprovet kommer 60 % av de kallade via betygsurvalet, 40 % via urvalsprovet. Av alla kallade till lämplighetsprovet ska minst 60 % vara förstagångssökande.
  • Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för en kallelse till lämplighetsprovet, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.
  • Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du få en kallelse till lämplighetsprovet endast genom att delta i urvalsprovet VAKAVA.
  • Du gör lämplighetsprovet endast en gång och resultatet beaktas i alla de ansökningsmål där dina resultat är tillräckliga i urvalets första skede.

Till utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad görs det slutliga urvalet görs på basis av lärarlämplighetsprovet.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa)

Till utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

För att kunna bli antagen till klasslärarutbildningen med inriktning språkbad måste du ha deltagit i lärarlämplighetsprovet. Du blir kallad till lämplighetsprovet om du uppfyller kraven på någon av de nämnda antagningsgrunderna.

Mer specifik info om antagningsgrunderna hittar du i boxarna här nedanför.

 

Uppdaterad 29.11.2022