Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera farmaci ska du söka in till utbildningslinjen för farmaci för att avlägga farmaceutexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Sökande till utbildningslinjen för farmaci ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under Begränsningar som gäller för antagning som studerande

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Mera information om de olika antagningsättena hittas längst nere på sidan.

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Uppdaterad 11.12.2019