Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i farmaci

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i farmaci

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera farmaci ska du söka in till utbildningsprogrammet i farmaci för att avlägga farmaceutexamen. Du kan både söka in för att avlägga farmaceutexamen (3 år) eller farmaceut- och provisorexamen (3 + 2 år).

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Sökande till utbildningsprogrammet i farmaci ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under Begränsningar som gäller för antagning som studerande

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i farmaci

Du har möjlighet att bli antagen till kandidatprogrammet i farmaci, farmaceut (3 år) på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet i farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år) på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov

Mera information om de olika antagningsättena hittas längst nere på sidan.

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Observera att du inte kan antas till utbildningsprogrammet i farmaci ifall du redan har avlagt en farmaceutexamen i Finland i enligt förordningen om farmaceutiska examina 246/1994 eller förordningen om universitetsexamina 794/2004. Om du har avlagt en farmaceutexamen och vill avlägga provisorexamen ska du söka in till ansökningsmålet Magisterprogrammet i farmaci, provisor (2 år). 

 

Vi har blivit uppmärksammade på att det kan finnas felaktig ansökningsinformation på hemsidor som upprätthålls av andra aktörer än Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Universiteten ansvarar inte för innehållet på dessa externa sidor. Vänligen kontrollera alltid antagningskriterierna och annan viktig information som rör antagningen på universitetens egna hemsidor eller på studieinfo.fi.

Uppdaterad 3.11.2023