Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för naturvetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för naturvetenskaper

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera fysik, geologi och mineralogi, kemi eller matematik ska du söka in till utbildningslinjen för naturvetenskaper.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för naturvetenskaper

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävling (endast geologi)

Tilldelning av huvudämne

Ansökningen sker till två olika ansökningsmål, fysik, kemi och matematik eller geologi och mineralogi, observera att det är möjligt att söka in till båda ansökningsmålen.

I ansökningsformuläret ska du ange inom vilket huvudämne du vill inleda dina studier.

Studerande inom utbildningslinjen för naturvetenskaper kan välja att avlägga sin kandidat- och magisterexamen på ämneslärarlinjen, ifall huvudämnet är fysik, kemi eller matematik. I en kandidatexamen i naturvetenskaper och en filosofie magisterexamen inom utbildningen för ämneslärare ingår ett andra undervisningsämne (60 studiepoäng) och lärarinriktad pedagogik (60 studiepoäng). Pedagogiken förutsätter studier i Vasa vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Intresse för utbildningen för ämneslärare i fysik, kemi eller matematik kan meddelas i samband med ansökan. De som antas till utbildningslinjen för naturvetenskaper och som har meddelat intresse för utbildningen för ämneslärare kallas till en lärarlämplighetsintervju som ordnas i augusti/september. Antagningen till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter att man godkänns i lärarlämplighetsintervjun. Ifall studenten inte blir godkänd i lärarlämplighetsintervjun fortsätter han/hon att studera på den vanliga utbildningslinjen för naturvetenskaper.

Sökande till utbildningen för ämneslärare ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under Begränsningar som gäller för antagning som studerande.

Uppdaterad 28.1.2022