Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Vasa

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Vasa

Hur kan jag bli antagen?

Du söker till utbildningslinjen enbart på basen av ditt betyg från andra stadiet.

 

Poängberäkning

Till höger under ”Sök till en utbildningslinje” kan du se hur mycket poäng just din examen ger i din ansökan. Du får också tilläggspoäng för följande studentexamensprov: modersmål, samhällslära och antingen matematik eller historia (dessa ger max. 3,5 tilläggspoäng/prov).

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) studier avlagda inom öppna universitetet som kan ingå i examen. Minst 25 studiepoäng (15 studieveckor) bör vara avlagda inom statskunskap med masskommunikation. ÖPU-kvoten är max. 1 studerande. Urvalsprov krävs inte.

 

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen om du har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.

Överflyttarkvoten är max. 2 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Uppdaterad 19.3.2019