Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Hur kan jag bli antagen till samhällsvetenskaper i Vasa?

Om du vill studera samhällsvetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden MyWay)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 16.11.2021