Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.

Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera samhällsvetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa)

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • avlagda studieprestationer inom ÅAFastTrack
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 29.4.2020