Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i teologi

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i teologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera teologi och avlägga en kandidat- och magisterexamen ska du söka in till utbildningsprogrammet i teologi. Ansökan gör du med en elektronisk blankett på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i teologi

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet på basis av

  • finländskt studentexamensbetyg (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen) eller
  • urvalsprov eller
  • nordiskt gymnasiebetyg eller
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden) eller
  • avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)

Antagningen till utbildningsprogrammet i teologi sker till utbildningen som helhet (kandidat + magister).

Val av inriktning och biämne

Alla nya studerande som antas till utbildningsprogrammet i teologi studerar tillsammans under det första studieåret och väljer först efter det inriktning. Om du vill bli ämneslärare kan du redan i ansökningsskedet visa intresse för utbildningen för ämneslärare. Valet av biämne påverkas av målet för dina studier. Om du ska bli ämneslärare läser du pedagogik och ett andra undervisningsämne som biämne. Vill du bli behörig för prästyrket har du inget egentligt biämne, men i tillägg till teologi innehåller dina studier praktik och tillämpade studier, samt studier i klassiska språk. Inom utbildningsprogrammet i teologi har du också möjlighet att välja en inriktning med ett valfritt biämne. Det kan vara ett ämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven.

Uppdaterad 5.1.2024