Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för teologi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för teologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera teologi ska du söka in till utbildningslinjen för teologi. Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för teologi (för att avlägga teologie kandidat med rätt att sedan avlägga teologie magisterexamen) sker till utbildningen som helhet.

Utbildningslinjen för teologi kräver att sökande med studentexamen har godkänt vitsord i studentexamensprovet i modersmål.

Urvalsprov

Skriftligt urvalsprov torsdagen den 16.5.2019 kl. 10:00-13:00 på följande orter:
Åbo aud. Helikon, (A202, Arken), Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Vasa aud. Bruhn, (C0201, Academill), Strandgatan 2, 65100 Vasa
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17, 22111 Mariehamn

 

I samband med ansökan ska du ange på vilken ort du deltar i urvalsprovet. Anmälan till urvalsprovet är bindande och ingen separat kallelse sänds ut. Urvalsprovet är tungt vägande och ger max. 80 poäng.

Det skriftliga urvalsprovet baserar sig på två artiklar. Artiklarna, en på svenska och en på engelska, delas ut vid provtillfället.

Vid urvalsprovet får inga hjälpmedel användas. Urvalsprovet skrivs på svenska. Till urvalsprovet ska sökande ta med sig ett officiellt identitetsbevis samt penna, suddgummi och linjal.

Poängberäkning

Du får poäng i antagningen enligt följande:

  • Grundpoäng för behörighetsgivande examen ges enligt de gemensamma skalorna för poängberäkning.
  • För sökande med studentexamen ges tilläggspoäng enligt poängtabellen för studentexamensbetyg för vitsordet i modersmålsprovet och vitsordet i religion/livsåskådningskunskap (sammanlagt max. 14 poäng).
  • Urvalsprovspoäng (max 80 poäng).

ÖPU-leden

Om du har avlagt studier vid Öppna universitetet söker du in via samma ansökningsmål. Behörig för studier vid utbildningslinjen för teologi är du som inom det öppna universitetet har avlagt minst 60 sp (40 sv) allmän teologi med slutbedömning 3/5 eller motsvarande studier. Urvalsprov krävs inte. Antalet studieplatser via ÖPU-leden är begränsat (4 platser) och de sökande rangordnas på basis av intyg.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för teologi om du har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier i vilka ingår minst 30 sp studier motsvarande grundblocket i teologi.

Överflyttarkvoten är max. 7 sökande.

Vid behov gallras de sökande på basis av vägt medeltal för de avlagda grundstudierna.

Antagning till biämne

Valet av biämne påverkas av målet för dina studier. Om du ska bli ämneslärare läser du pedagogik och ett andra undervisningsämne som biämne. Vill du bli behörig för prästyrket har du inget egentligt biämne, men i tillägg till teologi innehåller dina studier praktik och tillämpade studier, samt studier i klassiska språk. Du har också möjlighet att välja en inriktning som möjliggör ett valfritt biämne. Det kan vara ett ämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven.

Uppdaterad 2.11.2018