Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för ekonomi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för ekonomi

Hur kan jag bli antagen?

Du hittar all nödvändig information om antagningen på ekonomutbildningarnas gemensamma hemsida www.ekonomutbildning.fi.

Antagningen till utbildningslinjen för ekonomi sker till utbildningen som helhet och du blir antagen endera på ditt studentbetyg eller via urvalsprovet.

Urvalsprov

Utbildningslinjen för ekonomi har skriftligt urvalsprov, för de som inte antas direkt på basen av sitt studentbetyg, onsdagen den 5 juni 2019 kl. 12:00–15:00 och bygger på följande av gymnasiets kurser:

Ekonomikunskap (SL2, kurs i samhällslära)
Människan i en föränderlig omvärld (HI1, kurs i historia)
Statistik och sannolikhet (MAB5, kort matematik) eller Sannolikhet och statistik (MAA10, lång matematik). För urvalsprovet räcker det att du läst någondera av de två matematikkurserna.

 

Dessutom kan material i anslutning till urvalsprovet delas ut under själva provtillfället. Syftet med urvalsprovet är att mäta din förmåga att ta till dig och tillämpa dina kunskaper om ekonomi.

Du kan skriva urvalsprovet endera i Åbo, Vasa, Helsingfors eller Mariehamn. I din ansökan på studieinfo.fi anger du vilken ort du vill skriva urvalsprovet på. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet.

 

Poängberäkning

Utbildningslinjen för ekonomi deltar i ekonomutbildningarnas gemensamma nationella antagning och därför avviker poängberäkningen från Åbo Akademis egen poängberäkning. Se hur just din examen ger poäng här (ekonomutbildning.fi).

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för ekonomi krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) studier avlagda inom öppna universitetet som kan ingå i examen. Minst 25 studiepoäng (15 studieveckor) bör vara avlagda inom ett ämne som kan vara huvudämne i ekonomie kandidatexamen. ÖPU-kvoten är max. 5 studerande. Urvalsprov krävs inte.

 

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen om du har avlagt minst 25 studiepoäng ekonomiska studier och totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.

Överflyttarkvoten är max. 4 sökande och eventuell gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i ekonomi och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Ansökan sker via studieinfo.fi under tiden 2.5-16.5.2019. Läs mera om ansökan om överflyttning.

 

Uppdaterad 19.3.2019