Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i ekonomi

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i ekonomi

Hur kan jag bli antagen till ekonomi?

Om du vill studera ekonomi ska du söka till utbildningsprogrammet i ekonomi. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Utbildningsprogrammet i ekonomi deltar i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Bekanta dig därför också med informationen på webbsidorna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i ekonomi

Till utbildningsprogrammet i ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • avlagda högskolestudier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 15.9.2023