Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för ekonomi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för ekonomi

Hur kan jag bli antagen till ekonomi?

Om du vill studera ekonomi ska du söka in till utbildningslinjen för ekonomi. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Utbildningslinjen för ekonomi deltar i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Bekanta dig därför också med informationen på webbsidorna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för ekonomi

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden MyWay)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 16.11.2021