Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper

Hur kan jag bli antagen till hälsovetenskaper?

Om du vill studera hälsovetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningsprogrammet för hälsovetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Via bildkorten nere på sidan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Sökande till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) ska notera att de behöver delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen hälsokunskap (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi. Antagna som inte godkänns i lämplighetsintervjun fortsätter på allmän inriktning inom hälsovetenskaper.

Antalet platser på ämneslärarinriktning är åtta.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa)

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 28.10.2022