Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera hälsovetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa)

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (ÖPU-leden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Uppdaterad 29.4.2020