Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för hälsovetenskaper

Hur kan jag bli antagen till hälsovetenskaper?

Om du vill studera hälsovetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa)

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Uppdaterad 14.10.2020