Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper

Hur kan jag bli antagen till hälsovetenskaper?

Om du vill studera hälsovetenskaper i Vasa ska du söka in till utbildningsprogrammet för hälsovetenskaper (Vasa). Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa)

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet (Öpuleden)
  • avlagda studier inom samma område (överflyttning)

Lärarlämplighetsintervju

Sökande till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) ska notera att de behöver delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen hälsokunskap (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi. Antagna som inte godkänns i lämplighetsintervjun fortsätter på allmän inriktning inom hälsovetenskaper.

Antalet platser på ämneslärarinriktning är åtta.

Uppdaterad 26.10.2023