Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera datavetenskap eller datateknik ska du söka in till utbildningslinjen för informationsteknologi för att avlägga kandidat- och magister- eller diplomingenjörsexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för informationsteknologi

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningslinjen på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävlingar (endast antagning till datateknik)

Tilldelning av huvudämne

Inom utbildningslinjen för informationsteknologi finns två huvudämnen, datateknik och datavetenskap. Ansökningen till de olika huvudämnena sker via olika ansökningsmål.

Datateknik

Antagning till datateknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Datavetenskap

Antagningen till datavetenskap (för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper och filosofie magisterexamen)

Uppdaterad 27.1.2022