Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i informationsteknologi

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i informationsteknologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera datavetenskap eller datateknik ska du söka in till utbildningsprogrammet i informationsteknologi för att avlägga kandidat- och magister- eller diplomingenjörsexamen.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i informationsteknologi

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet på basis av:

  • Finländsk studentexamen (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen)
  • Urvalsprov
  • Nordisk gymnasieexamen
  • Avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden)
  • Avlagda studieprestationer inom samma område (överflyttning)
  • Tävlingar (endast antagning till datateknik)

Tilldelning av huvudämne

Inom utbildningsprogrammet i informationsteknologi finns två huvudämnen, datateknik och datavetenskap. Ansökningen till de olika huvudämnena sker via olika ansökningsmål.

Datateknik

Antagning till datateknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen) och baseras på betyg och urvalsprov. DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland. För DIA-antagningens ansökningsmål ordnas ett gemensamt urvalsprov. 

Datavetenskap

Antagningen till datavetenskap (för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper och filosofie magisterexamen) sker på betyg och urvalsprov. De datavetenskapliga utbildningarna i Finland ordnar ett gemensamt urvalsprov.

Vi har blivit uppmärksammade på att det kan finnas felaktig ansökningsinformation på hemsidor som upprätthålls av andra aktörer än Åbo Akademi. Universiteten ansvarar inte för innehållet på dessa externa sidor. Vänligen kontrollera alltid antagningskriterierna och annan viktig information som rör antagningen på universitetens egna hemsidor, studieinfo.fi eller antagningssamarbetets hemsidor.

Uppdaterad 6.11.2023