Skriv här det du söker efter!

Samhälls­veten­skaper (Vasa)

Samhälls­veten­skaper (Vasa)

Utbildningsprogrammet i samhälls­veten­skaper­ i­ Vasa

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en stat förvaltas i olika instanser (t.ex. ministerier, riksdagen, landskap, kommuner, banker, räddningsväsendet, medborgarorganisationer), vilka aktörer som är med och bestämmer och hur internationella relationer mellan olika länder sköts och utvecklas. Massmedia har en viktig roll i hur demokratin förverkligas i ett samhälle och hur medborgarna och resten av världen informeras om aktuella nyheter, ändringar och kriser. På Åbo Akademis enhet i Vasa specialiserar du dig på huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation. Biämnen får du i princip välja fritt bland Åbo Akademis andra intressanta utbildningsprogram.

Utbildningen ger dig färdigheter som uppskattas både nationellt och internationellt: förmåga att tillämpa självständigt och samhällsvetenskapligt tänkande i praktiken, breda kunskaper i språk och kommunikation, samarbetsförmåga samt förmåga till kritisk och analytisk hantering av information. Du har utmärkta möjligheter till studentutbyte och internationell praktik. I undervisningen syns också Åbo Akademis fokus på demokrati och medborgarsamhället.

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15:00.
(Överflyttaransökan 2-16.5.2024 kl. 15:00.)

Du som samhällsvetare i arbetslivet

Som utexaminerad politices kandidat/magister kan du jobba med krävande sakkunniguppgifter inom politikens och statsförvaltningens olika delområden. Redaktör, journalist, kommunikationschef, internationell planerare, ledande konsult och koordinator är några av de vanligaste titlarna på dem som har tagit steget in i arbetslivet genom vårt utbildningsprogram. Många arbetar med kommunikation (t.ex. för massmedier, nyhetsbyråer), i administrations-, utvecklings- och planeringsuppgifter (t.ex. på ministerier, på migrationsverket, vid universitet), och med konsultverksamhet (t.ex. banker, företag, eget företag). Som högskoleutbildad sakkunnig får du vara beredd på att leda det demokratiska medborgarsamhället framåt.

”Fördjupa dig i samhällets strukturer genom dina egna hjärtefrågor i en stark gemenskap. En flexibel och berikande utbildning där diskussion alltid uppmuntras.”

Bild på studerande

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi