Skriv här det du söker efter!

Folkrätt

Folkrätt

Huvudämnet folkrätt

I nyheterna kan vi så gott som dagligen läsa om väpnade konflikter, terrorism och andra beklagliga fenomen, som kräver mellanstatligt samarbete för att effektivt bekämpas. Detta samarbete mellan stater sker ofta inom ramen för internationella organisationer, såsom FN och EU, som arbetar för att lösa dylika problem. Den juridik som reglerar det mellanstatliga samarbetet kallas för folkrätt, eller ”internationell rätt”. Folkrätten sätter även gränser för hur stater får behandla individer på eget territorium. Som folkrättsstuderande lär du dig förstå det internationella samfundets spelregler och hur internationella aktörer, som EU och FN, påverkar de samhällen vi lever i.

Folkrätten har flera olika delområden, t.ex. mänskliga rättigheter, internationell miljörätt och flyktingrätt. I studierna ingår obligatoriska kurser i allmän folkrätt och ett stort urval av valbara kurser, som möjliggör specialisering i många av folkrättens delområden. Vid Åbo Akademi är ämnet folkrätt nära kopplat till Institutet för mänskliga rättigheter och vi erbjuder därför många högklassiga kurser inom människorättsjuridik. Utöver våra egna kurser kan du även avlägga kurser vid Turku Law School, som är ett samarbete med Åbo universitets rättsvetenskapliga fakultet. Dessutom kan du läsa virtuella kurser eller åka utomlands på utbyte eller praktik. Folkrätt kan även läsas som biämne och passar utmärkt för alla som vill arbeta med internationella frågor.

Efter avlagd politices kandidatexamen fortsätter du inom det engelskspråkiga magisterprogrammet International Law and Human Rights. Även om magisterprogrammet är på engelska har du ändå rätt att avlägga vissa delar, t.ex. din avhandling pro gradu, på svenska.

People with broad knowledge and experience of Public International Law are more needed than ever in a world of increasing volatility, conflict and risk.

Det internationella statssamfundet står inför stora utmaningar. Flyktingströmmar, klimatförändring, långvariga väpnade konflikter samt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter utgör exempel på samhällsproblem som hör till folkrättens intressesfär. Inom folkrätt är vi fokuserade på de rättsnormer som skapats för att hantera dessa problem.

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi fungerar i nära anslutning till ämnet. Mera information på sidan Institute for Human Rights.

 

Huvudämnet folkrätt ger dig färdigheter att jobba med internationella frågor på ett brett fält både nationellt och internationellt inom den privata och den offentliga sektorn.  Som folkrättare kan din framtida arbetsgivare vara Finlands utrikesförvaltning eller organisationer såsom FN, EU och Europarådet. Studier i folkrätt passar väl även för dig som vill arbeta som utrikesreporter eller inom en medborgarorganisation.

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Folkrätt
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo