Skriv här det du söker efter!

Statskunskap med medier och kommunikation

Statskunskap med medier och kommunikation

Huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap kretsar kring frågor om politik och makt och hur samhället och dess statsskick utformas på bästa sätt. Du som studerar statskunskap med medier och kommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna, såväl gamla som nya, spelar en egen roll i politiken. Statskunskap innebär att vetenskapligt studera politik på olika nivåer och ur många synvinklar. Du lär dig exempelvis om finländsk och internationell politik, politisk kommunikation, politiska aktörer av olika slag, val- och väljarbeteende samt demokrati.

Studierna i statskunskap med medier och kommunikation är breda och ofta förankrade i föreläsarnas egen forskning. Med ditt val av kurser och biämnen skapar du den yrkesprofil du vill ha. Utöver kurserna i Vasa kan du även välja kurser från utbudet i Åbo och via centret FinDem, som är ett samarbete med statskunskap vid Åbo universitet. Om du vill få yrkesjournalistisk skicklighet och lära dig mer om medier, kommunikation och journalistik kan du läsa medier och kommunikation som långt biämne. I studierna ingår kurser i bl.a. tidnings- tv-, webb- och radiojournalistik, praktiskt arbete med reportage, dokumentärer och direktsändningar samt redaktionspraktik. För studerande med andra huvudämnen kan statskunskap vara ett nyttigt biämne.

Fördjupa dig i samhällets strukturer genom dina egna hjärtefrågor i en stark gemenskap. En flexibel och berikande utbildning där diskussion alltid uppmuntras.

Bild på studerande

Våra forskningsområden är bland annat:

  • val och valmetoder
  • masskommunikation (journalistik, tv-nyheter)
  • politisk kommunikation och politiskt beteende på internet
  • medborgardeliberation
  • val- och väljarstudier
  • väljarrörlighet och politiska partier
  • politiska institutioner
  • USAs presidenthistoria

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) är ett forskningsinstitut som har ett nära samarbete med det statsvetenskapliga ämnesklustret.

Huvudämnet statskunskap ger dig möjlighet att arbeta i chefs- och expertpositioner på ett brett fält både nationellt och internationellt. Statsvetare arbetar såväl i  den offentliga sektorn, exempelvis inom statlig och kommunal förvaltning, som i det privata näringslivet i företag och i olika organisationer. Med statskunskap som huvudämne kan du bland annat sikta på arbete som journalist, informatör, verksamhetsledare, forskare eller samhällsanalytiker. Statskunskap ger dig en bred allmänbildning och färdigheter att jobba med varierande uppgifter på arbetsmarknaden.

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2, våning B 4
65101 Vasa

Postadress

Åbo Akademi
Strandgatan 2
65100 VASA