Skriv här det du söker efter!

Djurrätt (biämne)

Djurrätt (biämne)

Djurrätt kan studeras som ett biämne vid Åbo Akademi.

Varför djurrätt?

  • Djurrättens kärna är att rättsliga spörsmål granskas ur djurets perspektiv. Detta skiljer djurrätten från alla de övriga rättsdisciplinerna. Spörsmålen kan vara desamma men de granskas från en annan synvinkel.
  • Inom djurrätt ställer vi grundläggande frågor om till exempel djurs rättsliga status, hur djurs rättigheter eller intressen tas i beaktande i lagstiftningen, hur lagen skapar eller förankrar maktobalanser och hur dessa påverkar djuren och oss. Hur ska vi samexistera nu och i framtiden?
  • Djurrätt är ett nytt rättsvetenskapligt ämne och rättsområde som överlappar med många av de traditionella rättsområdena såsom statsförfattnings-, förvaltnings- och straffrätt. Detta öppnar många olika möjligheter att arbeta med intressanta och betydelsefulla uppgifter som berör oss alla.
  • Alla rättsliga spörsmål och problem eller konflikter kan inte lösas enbart med rättsliga metoder och därför kännetecknas djurrätten även av att vara starkt tvärvetenskapligt. Detta å sin sida skapar givande nätverk för samarbete även efter grundstudierna.
  • Djurrätten är förankrad i tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen men utforskar också rättsteoretiska och -filosofiska spörsmål. Detta å sin sida öppnar möjligheter till djupdyk i teoretiska utläggningar.
  • I och med att det hur människan använder djur sammanbinds inte bara med djurs livsmöjligheter och välbefinnande, utan även med klimatkriser, förluster i biodiversitet, pandemier, zoonoser och folkhälsa, med andra ord med våra levnadsförutsättningar, har djurrätten en viktig roll i samhällsutvecklingen.
  • Kunskaper inom djurrätt ger bra förutsättningar för att delta i utvecklingen som till exempel tjänsteman, lagstiftare, advokat, domare eller som samhällspåverkare inom olika organisationer.

För tillfället ordnas djurrättskurserna i huvudsak i samarbete med Åbo Akademi öppna universitet. Kurserna genomförs som nätkurser på engelska inom ramen av AniLex programmet. Därtill finns det två kurser på svenska inom Åbo Akademis ordinarie kurser.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Birgitta Wahlberg

Universitetslektor 

i offentlig rätt

Juridik

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.