Skriv här det du söker efter!

Internationell marknadsföring

Internationell marknadsföring

Huvudämnet internationell marknadsföring

Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verksamhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknadsföring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som bygger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varumärken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också insyn i hur sociala media förändrar marknadsföringsfältet.

Med internationell marknadsföring som huvudämne får du under kandidatstudierna en bred förståelse för marknadsföringsfrågor. Under magisterstudierna fördjupar du dig i internationell företagsverksamhet. Med internationell marknadsföring som huvudämne har du stor frihet i din studiegång och kan kombinera ditt huvudämne med ett eller flera valfria biämnen för att skapa den profil du önskar för arbetslivet. Internationell marknadsföring är även ett populärt biämne som kompletterar både ekonomiska och icke-ekonomiska huvudämnen med kunskaper om hur företag och organisationer kan skapa efterfrågan på marknader.

Marknadsföring – ett ämne som du kan få att likna dig, istället för ett som får dig att likna ämnet!

Bild på studerande

Inom ämnet internationell marknadsföring (IMF) pågår aktiv forskning kring många olika teman.
Affärsutveckling, ny företagsverksamhet och marknadsutformning i internationella verksamhetsmiljöer är ett gemensamt intresse för flera av oss.

Via IMF:s forskare deltar Åbo Akademi som enda handelshögskola i Finland i det TEKES-finansierade projektet WIVE som fokuserar på hur trådlösa 5G-nätverk kan appliceras i olika industrier.

Inom projektet Archipelago Business Development vill man skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgården över nations- och generationsgränser.

Med en examen i internationell marknadsföring kan du jobba i expert- och chefsroller i både multinationella storbolag, internationella organisationer och mindre företag. Många av våra alumner arbetar med produkter, tjänster, varumärken, innehållsproduktion och marknadsanalys med titlar som t.ex. marknadsföringschef, startup-företagare, utvecklingschef, företagskonsult och brand manager. Internationell marknadsföring erbjuder en värld full av möjligheter!

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Internationell marknadsföring
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo