Skriv här det du söker efter!

Redovisning

Redovisning

Huvudämnet redovisning

Redovisning beskriver, föreskriver, analyserar och utvärderar den organisatoriska verkligheten på ett systematiskt och strukturerat sätt. I dessa processer spelar alltid såväl människor som siffror (nyckeltal) av olika slag en viktig roll. Redovisningen ger underlag för styrning av organisationen och visar utåt hur organisationen klarar sig ekonomiskt. Du som studerar redovisning kan rikta in dig på externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Inom externredovisning sysslar man med bokslut, årsredovisningar och beskattning i olika typer av organisationer. Den interna delen av redovisningen benämns ofta som ekonomistyrning och har direkt koppling till olika typer av controllerfunktioner i organisationer där budgetering och resultatanalys ofta är centrala processer. Revisionen bygger på ett kunnande speciellt i externredovisning men också i ekonomistyrning och juridik. Koncernredovisning, företagsanalys och olika typer av kalkyleringsfrågor är andra centrala områden inom redovisningen.

Med redovisning som huvudämne väljer du kurser och biämne(n) enligt den profilering du vill ha. Ifall du har intresse, kan du förena dina redovisningsstudier med studier i juridik och andra samhällsvetenskaper och avlägga revisorsexamen (först grundexamen och därefter en specialisering antingen på företag och/eller den offentliga förvaltningen och ekonomin). Redovisningskunnande kommer ofta till nytta i arbetslivet oavsett vad man jobbar med, vilket gör att redovisning även är ett populärt biämne och dessutom kan läsas som enstaka kurser.

"Redovisning bidrar till mångsidig och värdefull kunskap inom ekonomin, vilket öppnar många dörrar för framtiden.”

Redovisning är ett interdisciplinärt ämne med kopplingar till flera andra företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Ämnet har också fördelen av att det finns en tydlig praktisk koppling till i princip alla typer och storlekar av organisationer, det vill säga såväl privata, offentliga som ideella.

Redovisningsämnet består i stora drag av följande delar: externredovisning, ekonomistyrning och revision.
Forskningen inom redovisningsämnet spänner över alla dessa delområden med såväl nationell som internationell förankring genom olika forskningsprojekt och samarbeten.

Redovisning som huvudämne ger möjlighet till varierande arbetsuppgifter. Som redovisningsekonom står du för den ekonomiska expertisen i företag. Du kan arbeta som ekonomichef, controller eller bokförare i ett större bolag eller vara ekonomiansvarig i ett mindre företag. Redovisningskunskaper är också bra att ha i jobbet som projektchef. Du kan även jobba med mera analytiska uppdrag med koppling till finansbranschen eller investeringsorienterade frågor i andra branscher.  Många redovisningsekonomer väljer en karriär inom revisionsbranschen och blir revisorer eller konsulter. Förutom i företag kan du även jobba inom den offentliga eller tredje sektorn. Redovisare behövs överallt!

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Redovisning
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo