Skriv här det du söker efter!

Internationella relationer (biämne)

Internationella relationer (biämne)

Är du intresserad av internationell politik och vill öka dina kunskaper om staters agerande på den globala arenan? Vill du lära dig mer om orsakerna bakom mellanstatliga konflikter, makt och säkerhet, och utmaningarna i världspolitiken idag? Vill du lära dig mer om varför stater agerar som de gör och vad internationellt samarbete går ut på? Då kan biämnet Internationella relationer vara ett bra val för dig!

Internationella relationer (IR) forskar om relationerna mellan suveräna stater och hör nära samman med vetenskapsområden såsom statskunskap och politisk teori samt sociologi, ekonomi, juridik, geografi, filosofi och historia. Internationella relationer behandlar till exempel frågor rörande mellanstatlig säkerhet och konflikter, men även samarbetsprocesser och beslutsfattande i mellanstatliga och överstatliga internationella organisationer, samt interaktion mellan stater genom diplomati samt med andra institutioner och företag.

Internationella relationer är ett väldigt brett ämne och tangerar många olika aktuella teman, bl.a. Icke-statliga aktörers roll och betydelse inom internationell politik och beslutsfattande, internationell politisk ekonomi, stormakters utrikespolitik, geopolitik, globalisering, miljöpolitik, utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete, internationell säkerhet, internationella kriser, krig och fred, demokrati och auktoritärism.

Biämnet vid Åbo Akademi introducera studerande till centrala koncept och teorier inom internationella relationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Efter att ha gått biämnet, kan studeranden tillämpa dessa koncept och teorier på aktuella globala teman och fenomen. Därutöver har studerande en fördjupad förståelse för frågor gällande global governance, interaktion mellan internationell rätt och politik, beslutsfattande, demokratiska system, hållbarhet, och mänsklig mobilitet.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Viljam Engström

Forskningsledare 

i statsrätt och folkrätt

Juridik

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.