Skriv här det du söker efter!

Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) (biämne)

Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) (biämne)

Juridiken finns överallt. Regleringen, normerna och de juridiska frågorna inom näringslivet påverkar handeln mellan privatpersoner, företag och länder. Den internationella marknaden och den allt mer komplicerade regleringen kräver expertkunnande och innovativa lösningar också när det gäller rättsliga frågor. Handelsrätten omfattar rättsområden såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten, marknadsrätten, bolagsrätten och skatterätten.

Med handelsrätt som biämne studerar du de regler och principer som påverkar dessa olika rättsområden och får speciellt inblick i internationella och EU-rättsliga perspektiv på ekonomi.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Joachim Enkvist

Universitetslärare 

i juridik

Juridik

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.