Skriv här det du söker efter!

Statskunskap

Statskunskap

Huvudämnet statskunskap

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap som vetenskap kretsar kring frågor om politik och samhälle, och samhällets utformning till följd av politisk maktutövning. Genom studier i statskunskap lär du dig om finländsk och internationell politik, politiska partier och institutioner, val- och väljarbeteende och demokrati och demokratisering. Du får även insikter i säkerhetspolitik, politisk historia, jämförande politik och politisk kommunikation, och kan stöta på teman såsom politisk och byråkratisk korruption, effekter av informationsteknologi, betydelsen av länders och regioners fysiska egenskaper, miljöfrågor och samhällsopinion.

Studierna i statskunskap är breda och ofta förankrade i föreläsarnas egen forskning. Med ditt val av kurser och biämnen skapar du den yrkesprofil du vill ha och behöver. Utöver de obligatoriska kurserna kan du även välja kurser från utbudet i Vasa och dessutom via centret FinDem, som är ett samarbete med ämnet statskunskap vid Åbo universitet. För studerande med andra huvudämnen kan statskunskap vara ett nyttigt biämne.

 

Jag har länge varit intresserad av frågor gällande samhället och mina studier i statskunskap har gett mig färdigheten att förstå samhället ur flera olika perspektiv.

Bild på studerande

Forskningen inom statskunskap är inriktad på

  • demokrati och demokratisering
  • politiska partier och institutioner
  • val och väljarbeteende
  • statsskick
  • korruption
  • effekter av ny informationsteknologi och miljöfrågor

Ett komparativt, till och med ett globalt, perspektiv kännetecknar en stor del av forskningen inom ämnet.

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) är ett forskningsinstitut som har ett nära samarbete med det statsvetenskapliga ämnesklustret. De centrala forskningsområdena för Institutet är demokratiforskning, i synnerhet forskning i samtalsdemokrati (deliberativ demokrati), val, väljarbeteende och samhällsopinion.

Samforsk koordinerar Finlands nationella riksdagsvalsundersökning som görs efter varje riksdagsval.

Huvudämnet statskunskap ger dig möjlighet att arbeta i chefs- och expertpositioner på ett brett fält både nationellt och internationellt. Statsvetare arbetar såväl i den offentliga sektorn, exempelvis inom statlig och kommunal förvaltning, som i det privata näringslivet i företag och i olika organisationer. Med statskunskap som huvudämne kan du bland annat sikta på arbetsuppgifter som journalist, kommundirektör, diplomat, avdelningschef på Utrikesministeriet, riksdagsassistent eller portföljanalytiker. Statskunskapen ger dig en bred allmänbildning och färdigheter att jobba i mycket varierande uppgifter på arbetsmarknaden.

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Statskunskap
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo