Skriv här det du söker efter!

Politisk historia (biämne)

Politisk historia (biämne)

Politisk historia kan studeras av alla inskrivna studerande vid Åbo Akademi. Det är möjligt att avlägga grundstudier (25-35 sp) i ämnet.

Varför politisk historia?

”Kunskap om vad som händer igår underlättar förståelsen över vad som händer idag och kanske i morgon”, är något som Claus Stolpe nämner under varje kurs. Claus har f.ö. hand om samtliga kurser i ämnet.

Det finns totalt sju kurser a’ 5 sp vardera. Avlägger man minst fem av dessa motsvarar detta kraven för ett kort biämne. Kurserna kan tas i vilken ordning man själv vill. Ämnet är helt enkelt planerat från den utgångspunkten.

Två av kurserna är renodlade uppsatskurser: ”Uppsatser i politisk historia” samt ”Finlands politiska historia”. Dessa kan tas när som helst under läsåret. Efter att man har erhållit information och arbetsrubriker har man två månader på sig att avlägga kursen.

De fem övriga är föreläsningsbaserade. Dessa ordnas i det stora hela vartannat år, turvis utgående från ett rullande schema. Vanligen så att en kurs går under hösten och en annan går på våren. Föreläsningarna spelas i regel in.

”Kalla kriget” tar upp det huvudsakliga händelseförloppet från tiden efter andra världskrigets slut fram till östblockets sammanbrott vid övergången till 1990-talet.

”USA:s presidenthistoria” handlar om USA:s samhällsutveckling i skenet av dess presidenter”. Mer om de tidiga än om de senare, eftersom Nixon med flera ges utrymme i andra kurser.

”Mellankrigstiden” fokuserar långt på åren 1918-39. Men för att få en bättre förståelse ser vi på tiden från Tysklands enande och vad dom sedermera lade grund för det första världskriget.

”Mellanöstern” ger en bakgrundsbild till den kroniskt infekterade situationen i ett område som många grupper gör anspråk på. Fokus på konflikten mellan Israel och deras grannar – men även på annat.

”Kinas politiska historia” är dramatisk, sträcker sig långt bak i tiden och ter sig mer intressant i takt med den starka roll som landet har idag.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Claus Stolpe

Äldre universitetslektor 

statskunskap och offentlig förvaltning

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.