Skriv här det du söker efter!

Juridik

Juridik

Utbildningsprogrammet i juridik

Som framtida jurist förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater. Genom din känsla för rättvisa, ett självständigt och kritiskt tänkande, samt mångsidiga färdigheter inom rättslära leder du människor och organisationer till rätta. Du lär dig att handlägga officiella dokument samt att behandla och bereda ärenden enligt finländsk lagstiftning, men med en mångsidig inblick i såväl nordisk, europeisk som internationell rätt.

Under den femåriga utbildningen bekantar du dig med rättsliga frågor inom privaträtt (relationer mellan enskilda personer och företag), offentlig rätt (relationer mellan enskilda personer/företag och t.ex. kommuner eller staten) samt straff- och processrätt (fall för polisen, åklagare och domstolar). Åbo Akademis fokus på mänskliga rättigheter och handelsrätt syns också i undervisningen. För att klara av juristens attraktiva och utmanande arbetsuppgifter skaffar du under studietiden mångsidiga språkkunskaper i två främmande språk utöver våra båda inhemska.

Utbildningsprogrammet i juridik består av en treårig rättsnotarieexamen och en tvåårig juris magisterexamen. Du antas för 3+2 år av studier. I kandidatskedet består utbildningsprogrammet av ett brett utbud av olika juridiska ämnesområden som avslutas med en mellanexamen, rättsnotarieexamen. Efter den kan du fortsätta automatiskt till fördjupade studier i juridik som avslutas med en juris magisterexamen. De fördjupade studierna erbjuder olika alternativ genom flexibla och skräddarsydda studiestigar.

Omfattning

180 + 120 sp / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13–27.3.2024 kl. 15.00.

Ämnet juridik

Karriärmöjligheter

Juristyrket är mycket varierande till sitt innehåll. Som utexaminerad jurist kan du i ditt yrke bidra till utvecklingen av rättsstaten och stå till tjänst där juridiska kunskaper, analytiskt tänkande och samarbetsförmåga behövs. Traditionella arbetsfält för jurister är domstolsväsendet och åklagarväsendet och de med dessa förbundna uppgifter som advokat, offentligt rättegångsbiträde och annat rättsligt biträde. Många arbetar inom den offentliga och privata förvaltningen (t.ex. ministerier, landskap jämte landskapet Åland, kommuner, skattemyndigheter, banker och försäkringsbolag), föreningar och samfund (t.ex. Amnesty International, Finlands flyktinghjälp)  samt internationella organisationer (t.ex. FN, EU, Europarådet). Du kan också jobba inom affärsjuridik med rättsliga uppgifter som är förbundna med företagsverksamhet. Titlar såsom domare, åklagare, advokat, rättegångsbiträde, tjänsteman vid ett ministerium eller annan myndighet, juridisk rådgivare, in-house jurist, expert och lagberedare är bara några möjliga för dem som tagit steget in i arbetslivet genom vårt utbildningsprogram. Juristerna arbetar ofta i ledande positioner.

Juristutbildningen vid Åbo Akademi har partneruniversitet i Norden, i Europa och runt om i världen och vi uppmuntrar dig att tillbringa en del av din studietid utomlands. Det ger dig en värdefull internationell erfarenhet tillsammans med gedigna språkkunskaper, något som många gånger är just det som behövs för att få de mest intressanta uppdragen och arbetsuppgifterna.

Mera information om de utexaminerades placering på arbetsmarknaden hittar du på våra webbsidor.

Kontakt

Besöksadress

Juridicum
Biskopsgatan 13
20500 Åbo

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi