Skriv här det du söker efter!

EU-studier (biämne)

EU-studier (biämne)

Europastudier är ett biämne som bygger på ett samarbete med Åbo Universitet.

Varför Europastudier?

• Europastudier erbjuder ett varierande och multidisciplinärt biämne där Europa granskas som en helhet från både regionala och institutionella perspektiv med fokus på en bred och övergripande förståelse om Europa som ett område och fenomen.
• Europastudier ger dig djupa kunskaper om europeisk politik, historia, ekonomi och lagstiftning.
• Europastudier stöder din förmåga att förstå förhållandet mellan aktuella händelser i den europeiska kontexten genom att utnyttja omfattande forskningsdata.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.