Skriv här det du söker efter!

Företagsekonomi (biämne)

Företagsekonomi (biämne)

Studerande vid andra utbildningar än ekonomutbildningen, som önskar baskunskaper i ekonomi, kan avlägga studiehelheten företagsekonomi t.ex. som biämne. Omfattningen av grundstudierna är 30 sp (s.k. kort biämne) med grundkurserna i tre av fyra möjliga ämnen.

För dem som planerar fortsatta studier i företagsekonomi rekommenderas att ett av dessa ämnena är redovisning. Därtill kan man läsa ämnesstudier 30 sp, där man väljer att fördjupa två av ämnena man läst grundkurserna i. Detta medför att totalt 60 sp (s.k. långt biämne) kan avläggas inom studiehelheten företagsekonomi.

Mer information finns i studiehandboken.

Kontakta oss

Joanna Anckar

Studierådgivare 

Utbildningsservice

Universitetsservice

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.