Skriv här det du söker efter!

Juridik

Juridik

Ämnet juridik

Som framtida jurist förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater. Genom din känsla för rättvisa, ett självständigt och kritiskt tänkande, samt mångsidiga färdigheter inom rättslära leder du människor och organisationer till rätta. Du lär dig att handlägga officiella dokument samt att behandla och bereda ärenden enligt finländsk lagstiftning, men med en mångsidig inblick i såväl nordisk, europeisk som internationell rätt.

I den juridiska utbildningen bekantar du dig med rättsliga frågor inom privaträtt (relationer mellan enskilda personer och företag), offentlig rätt (relationer mellan enskilda personer/företag och t.ex. kommuner eller staten) samt straff- och processrätt (fall för polisen, åklagare och domstolar).

Juridik läser du inom utbildningsprogrammet i juridik (rättsnotarie + juris magister, RN+JM) och magisterprogrammet i juridik (juris magister, JM).

I ämnesklustret juridik ingår också ämnet folkrätt, som du kan läsa som huvudämne inom utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper i Åbo (politices kandidat och politices magister, PK+PM) och inom Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights (Master in International and Comparative Law, MICL).

Kontakt

Besöksadress

Juridicum
Biskopsgatan 13
20500 Åbo

Folkrätt
ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Juridik
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo