Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv. Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning. Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Som huvudämnesstuderande inom nationalekonomi påverkar du din framtida yrkesprofil med ditt val av biämnen och valfria studier. Med ekonomiska eller rättsvetenskapliga biämnen kan du exempelvis rikta in dig på en karriär inom finans, handel eller industri, medan samhällsvetenskapliga biämnen ger dig viktiga kunskaper för arbete inom den offentliga sektorn och internationella organisationer. Utöver Åbo Akademis kurspaket kan du även läsa kurser utomlands på utbyte eller vid Åbo Universitet. För studerande med andra huvudämnen kan nationalekonomi vara ett nyttigt biämne.

”Nationalekonomi som ämne är otroligt brett. Det man lär sig har man nytta av vare sig man är intresserad av företagande eller av att rädda världen och det är just mångsidigheten som gör ämnet intressant.”

Bild på studerande

Inom ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi bedrivs forskning främst inom arbetsmarknadsekonomi, hälsoekonomi och industriell organisation, vilket relaterar till offentlig ekonomi och välfärd.

Nationalekonomi ger dig möjligheter till ett brett fält av varierande expert- och chefsuppgifter både inom den privata och offentliga sektorn.  En del nationalekonomer jobbar som fondförvaltare eller analytiker inom banker och större företag, medan andra kan vara forskare på forskningsinstitut, direktörer vid ministerier eller ekonomer i olika internationella organisationer. Nationalekonomer kan även arbeta inom kommunförvaltning eller som journalister. Nationalekonomens förståelse för både ekonomi och samhälle behövs!

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Nationalekonomi
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo