Skriv här det du söker efter!

Informationssystem

Informationssystem

Huvudämnet informationssystem

Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag. För att tillsammans med kunder skapa nya affärsmodeller och förnya organisationers verksamhet, produkter och tjänster behövs innovativa affärsledare med teknologiska insikter. I ämnet informationssystem utvecklar du din analytiska förmåga och läser om moderna företagsteorier som möjliggör systematisk styrning av digitalisering. I dina studier lär du dig att lösa problem för konsumenter och  företag samt förbättra eller omskapa vardagen och affärsverksamheten genom att kreativt tillämpa information och teknologi. För att kunna göra det behövs kunskap om både ekonomi och informationsteknologi. Ditt arbete skapar kunskap och värde för kunder och underlättar processer och samarbetet mellan olika organisationer.

Informationssystem som huvudämne ger dig insikter i affärsmodeller, utveckling av digitala tjänster, dataanalys och IT-ledning på fördjupad nivå. Dina studier kan du kombinera med studier i informationsteknologi och andra ekonomiska ämnen för den ekonomprofilering du själv vill ha. På ämnesnivå ges en del av kurserna på engelska, medan studier på fördjupad nivå helt går på engelska. Undervisningen sker delvis i samarbete med Turun kauppakorkeakoulu. I en värld som förändras är kunskaper inom informationsteknologi allt viktigare för ekonomer och ämnet informationssystem kan även läsas som ett nyttigt biämne.

 

Informationssystem är som modern företagsamhet, vi lär oss om olika teknologier/verktyg och hur de kan uttnyttjas kommersiellt.

Digitalisering handlar om ekonomisk omorganisation, skapande av mer konkurrenskraftiga produkter, tjänster och organisationer genom innovationer med informationsteknologi. Digitalisering är inte en naturkraft som bara händer på egen hand. Det måste planeras och omsorgsfullt genomföras av experter inom både informationsteknik och företagsekonomi.

Ämnet informationssystem fokuserar både i sin forskning och utbildning på kombinationen av färdigheter och materiella förutsättningar för framgångsrik digital transformation – vi förändrar och förbättrar vardagen för konsumenter och företag. Vi arbetar i nära samarbete med ämnet informationssystem vid Åbo universitet på följande områden:

• IT-styrning
• dataanalys
• utvecklande av digitala tjänster
• affärsmodellering

En ekonomexamen med informationssystem som huvudämne ger dig många karriärmöjligheter i digitaliserad affärsverksamhet. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter såväl globalt som nationellt i både små och stora företag och organisationer. Utbildningen ger dig färdigheter att fungera som dataanalytiker, chief digital officer eller IT-direktör. Många av våra alumner arbetar också som företagare, affärsanalytiker, IT-konsulter, eller i högsta företagsledningen. Framtiden behöver ekonomer med IT-kunnande!

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Informationssystem
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo