Skriv här det du söker efter!

Doktorspromotion 2025

Doktorspromotion 2025

Till promotionen bjuder Åbo Akademi in sina utexaminerade doktorer som inte tidigare deltagit i promotion. Vid promotionen invigs de som avlagt doktorsexamen till sin doktorsvärdighet och får de insignier som hör till examen.

Fakulteterna promoverar därtill en rad hedersdoktorer p.g.a. gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Personer som disputerat vid Åbo Akademi för 50 år sedan promoveras till jubeldoktorer.

Nästa promotion ordnas fredagen den 23 maj 2025.

Läs mera om promotionstraditionen.