Skriv här det du söker efter!

Ekonomi

Ekonomi

Utbildningsprogrammet i eko­no­mi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt. Ditt specialkunnande kan handla om allt från marknadsföring och kommunikation till rättsliga frågor, organisationer eller rena siffor. Du lär dig att leda organisationer och hitta nya möjligheter där andra ser problem. Utbildningen lär dig att tänka analytiskt och ger dig värdefulla färdigheter såsom strategisk planering och projektplanering.

Inom kandidatutbildningen skapar du en unik kombination av det huvudämne (informationssystem, internationell marknadsföring, nationalekonomi, organisation och ledning, redovisning) och de biämnen och språk som du brinner mest för. Det finns nästan oändligt med alternativ eftersom du kan välja biämnen obegränsat inom hela Åbo Akademi. Lita på att dina personliga styrkor leder dig åt rätt håll! Under magisterutbildningen fördjupar du dina kunskaper ytterligare, men glöm inte att njuta av Åbo Akademis internationella atmosfär och fantastiska möjligheter att studera/praktisera utomlands även då. Du skapar ständigt kontakter med dina framtida businesspartners.

Omfattning

180 + 120 sp / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00
(Överflyttaransökan 2-16.5.2024 kl. 15:00)

Huvudämnen

Inför andra studieåret inom utbildningsprogrammet väljer du det ämne som intresserar dig mest som huvudämne. Du kan välja mellan informationssystem, internationell marknadsföring, nationalekonomi, organisation och ledning och redovisning.

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad ekonomie kandidat/magister är du en efterfrågad expert med otaliga arbetsmöjligheter i hela världen. Marknadsanalytiker, brand manager, key account manager, business controller, ekonomichef, revisor, produktansvarig, utvecklingschef och aktiemäklare är bara några av de vanligaste titlarna på dem som har tagit steget in i arbetslivet genom vårt utbildningsprogram. Många jobbar i en ledande position som chef, direktör eller konsult. Andra börjar sin framgångshistoria med att starta eget. Som högskoleutbildad expert får du vara beredd på att bära ansvar, fatta beslut och leda människor och organisationer till framgång. Du kommer att älska (arbets)livet!

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga ekonomer.

"Studierna i nationalekonomi har gett mig ett helt nytt sätt att tänka och hjälpt mig att förstå varför individer, organisationer, företag och stater agerar som de gör. Ämnet är otroligt brett och studierna handlar till en stor del om att lösa problem och att se helheter och samband - de gör det helt enkelt mycket lättare att förstå den värld vi lever i."

Bild på studerande

Kontakt

Besöksadress

ASA-huset
Fänriksgatan 3
20500 Åbo

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi