Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Huvudämnesstudier i organisation och ledning låter dig i ett tidigt skede välja din studieprofil, antingen med inriktning på ledarskapsuppdrag, konsultering och analytikeruppdrag eller personalledning och personalutveckling. Med biämnen och valfria studier kan du även skapa dig en helt egen unik profil på arbetsmarknaden. Organisation och ledning är ett populärt biämne, inte bara för ekonomstuderande utan också för studerande med andra huvudämnen. Ämnet ger bred förståelse för hur människor arbetar i organisationer och företag.

”Organisation och ledning är ett intressant ämne eftersom man lär sig hur företag bör hantera sin mest centrala resurs, hur strategiarbete skall utföras och vad organisationspsykologi går ut på.” Catharina Lindberg

Bild på studerande

Forskning

I ämnet organisation och ledning studerar vi organisationer och organisatoriska verkligheter på kritiska, kreativa och innovativa sätt. Vår forskning utgår från och utvecklar olika teoretiska perspektiv såsom ekonomisk antropologi, kulturforskning (eng. cultural studies), feministisk teori och poststrukturalism. Vi studerar ämnen såsom etik, genus och diversitet i organisationer, vardagligt arbete och materialitet, liksom företagande och innovation. Empiriskt arbetar vi med kvalitativa metoder och i synnerhet bygger vår forskning på etnografiska forskningstraditioner.

Forskningsprojekt som vi för tillfället arbetar med inkluderar studier om hur barn synliggörs och bidrar till vår förståelse av företagsekonomin, kreativt arbete och kreativa arbetsrum, mode- och livsstilsindustrier, innovation samt kulturella representationer av arbete, organisation och ledarskap. Pågående forskningsprojekt studerar även organisationsteorins historiografi, företagsledning och visdom samt andlighet och arbete.

Karriärmöjligheter

Med organisation och ledning som huvudämne kan du jobba i ett mångsidigt fält av expert- och chefsroller, såväl i globala storbolag som i nationella och lokala små- och medelstora företag och organisationer. Ifall du är intresserad av ledningsuppdrag kan du exempelvis arbeta som servicechef eller teamledare. Med en inriktning på personalledning kan din kommande titel vara personalchef, HR-assistent eller personalutvecklare, medan analytikerkunskaper ger dig jobb t.ex. som ledningskonsult eller bankrådgivare. Framtidens företag och organisationer är allt mer kunskapsbetonade, så ditt kunnande inom organisation och ledning behövs!

Kontakta oss

Adress

ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Organisation och ledning
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

E-post

studierfse@abo.fi
fse@abo.fi

Karta

ASA, 20500 Turku, Finland