Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Huvudämnesstudier i organisation och ledning låter dig i ett tidigt skede välja din studieprofil, antingen med inriktning på ledarskapsuppdrag, konsultering och analytikeruppdrag eller personalledning och personalutveckling. Med biämnen och valfria studier kan du även skapa dig en helt egen unik profil på arbetsmarknaden. Organisation och ledning är ett populärt biämne, inte bara för ekonomstuderande utan också för studerande med andra huvudämnen. Ämnet ger bred förståelse för hur människor arbetar i organisationer och företag.

”Organisation och ledning är ett intressant ämne eftersom man lär sig hur företag bör hantera sin mest centrala resurs, hur strategiarbete skall utföras och vad organisationspsykologi går ut på.”

Catharina Lindberg

Forskarna inom organisation och ledning studerar organisationer och organisering på kritiska, kreativa och innovativa sätt. Vi utgår från klassiska såväl som moderna organisationsteorier inom ämnet och vårt huvudsakliga fokus är hur organisatoriska fenomen blir till över tid och görs i samspel, snarare än hur de ”är”. Processteorier och posthumanistiska perspektiv är således centrala i en stor del av gruppens forskning.

Aktuella forskningsprojekt inkluderar studier av empiriska fenomen såsom entreprenörskap, digitalisering, dataspelsvärldar, kreativitet & AI, barn och djur i företag och organisering, och genus/diversitet/ojämställdhet inom högre utbildning i Finland.

I vår forskning vill vi synliggöra och utveckla alternativa perspektiv och metoder för att på så sätt ta ansvar för dem och det vi studerar. Med andra ord strävar vi efter att på etiska och hållbara sätt studera aktörer och aktiviteter som traditionellt blivit understuderade eller förbisedda inom det organisationsteoretiska och företagsekonomiska området. Vi arbetar empirinära, ofta etnografiskt, men även med andra kvalitativa forskningsmetoder, i syfte att utveckla organisationsteorin och bidra till aktuella teoretiska samtal inom företagsekonomi mer generellt, såväl som övriga samhällsvetenskaper och till humaniora.

Med organisation och ledning som huvudämne kan du jobba i ett mångsidigt fält av expert- och chefsroller, såväl i globala storbolag som i nationella och lokala små- och medelstora företag och organisationer. Ifall du är intresserad av ledningsuppdrag kan du exempelvis arbeta som servicechef eller teamledare. Med en inriktning på personalledning kan din kommande titel vara personalchef, HR-assistent eller personalutvecklare, medan analytikerkunskaper ger dig jobb t.ex. som ledningskonsult eller bankrådgivare. Framtidens företag och organisationer är allt mer kunskapsbetonade, så ditt kunnande inom organisation och ledning behövs!

Kontakt

Adress

ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Organisation och ledning
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo