Skriv här det du söker efter!

Medier och kommunikation (biämne)

Medier och kommunikation (biämne)

Alla inskrivna studerande vid Åbo Akademi kan ta biämnet Medier och kommunikation. Det är möjligt att avlägga enbart grundstudier (25 sp) eller en kombination av grund- och ämnesstudier (25 + 35 sp) i ämnet.

Varför Medier och kommunikation?

  • Kommunikation är en del av vår vardag. Du kommunicerar då du träffar dina vänner, tittar igenom de senaste nyheterna, eller ser vad som hänt i dina flöden på sociala medier – och därmed är kunskaper i medier och kommunikation relevanta för just dig.
  • Samarbete med medie- och kommunikationsbranschen är en central del av studierna. Våra timlärare och gäster jobbar i branschen, vi besöker kommunikationsbyråer och mediehus, och det medieinnehåll vi skapar i kurserna publiceras i mediehusens kanaler och tidningar.
  • Journalistik och massmedier är viktiga för att du ska förstå vad som händer i samhället. Vem ger dig sådana nyheter som du vet att du kan lita på, och ser till att granska att de makthavare du röstat på gör sitt jobb, om inte journalisterna gör det?
  • I studierna lär du dig att förstå hur journalistik och kommunikation går till – och att själv skriva lättförståeliga texter, intervjua, klippa ljudinnehåll, och berätta med bilder.
  • Smarttelefoner, AI, sociala medier och ny teknik har skapat ett komplext medielandskap som hela tiden utvecklas. Oberoende av vad du har för huvudämne behöver du kunna hitta rätt i landskapet och dra nytta av möjligheterna som medierna ger.
  • Under studiernas gång får du producera medieinnehåll och nyheter för webben, tidningar, radio, tv och sociala medier – och i en redaktionspraktik testa på hur kommunikatörer eller journalister arbetar.

Grundstudierna (25 sp) utgörs av tre kurser och kan avläggas på distans. Vanligen ges två av kurserna som föreläsningsversion per år, den tredje som självstudiekurs.

För att få en studieplats inom de efterföljande ämnesstudierna (35 sp) behöver man avlägga ett lämplighetstest som anordnas årligen på våren. Mera information om testet finns i studiehandboken.

I tillägg till biämnet Medier och kommunikation kan den som vill också välja att fördjupa sig ytterligare i ämnet genom att välja inriktningen på medier och kommunikation i magisterprogrammet i statskunskap i Vasa. Den som går den inriktningen avlägger fördjupande kurser i ämnet samt i statskunskap, och skriver sin magisteravhandling om medier och/eller kommunikation. Se mera om programmet i studiehandboken.

Man behöver inte ha avlagt studier i biämnet för att ta magisterinriktningen, men den passar förstås mycket bra för studerande som tagit biämnet.

Kontakta oss

Klas Backholm

Äldre universitetslektor 

i statskunskap med medier och kommunikation

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Studierådgivning vid FSEJ

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.