Skriv här det du söker efter!

Sam­hälls­veten­skaper (Åbo)

Sam­hälls­veten­skaper (Åbo)

Utbildningsprogrammet i sam­hälls­veten­skaper ­i ­Åbo

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en stat förvaltas i olika instanser (t.ex. ministerier, riksdagen, landskap, kommuner, banker, räddningsväsendet, medborgarorganisationer), vilka aktörer som är med och bestämmer och hur internationella relationer mellan olika länder sköts och utvecklas. I början av utbildningen får du en bred vetenskaplig grund inom samhällsvetenskaperna och väljer ett huvudämne bland folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentligt ledarskap, sociologi och statskunskap. Möjligheten att studera bl.a. mänskliga rättigheter inom folkrätt och EU-studies lockar även många utländska studerande till Åbo Akademis internationella studiemiljö.

Utbildningen ger dig färdigheter som uppskattas både nationellt och internationellt: förmåga att tillämpa självständigt och samhällsvetenskapligt tänkande i praktiken, breda kunskaper i språk och kommunikation, samarbetsförmåga samt förmåga till kritisk och analytisk hantering av information. Också vårt fokus på demokrati och medborgarsamhället syns i undervisningen. Biämnen får du välja fritt bland Åbo Akademis andra utbildningsprogram, och möjligheterna till studentutbyte och internationell praktik är utmärkta.

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15:00.
(Överflyttaransökan 2-16.5.2024 kl. 15:00.)

Huvudämnen

Inför andra studieåret inom utbildningsprogrammet väljer du det ämne som intresserar dig mest som huvudämne. Du kan välja mellan folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentligt ledarskap, sociologi och statskunskap. I vissa specialfall fortsätter du med ett annat magisterprogram, se mera under de olika utbildningarna.

Du som samhällsvetare i arbetslivet

Som utexaminerad politices kandidat/magister kan du jobba med krävande sakkunniguppgifter inom politikens och statsförvaltningens olika delområden. Ledande konsult, överinspektör, koordinator, internationell planerare och redaktör är bara några av de vanligaste titlarna på dem som har tagit steget in i arbetslivet genom vårt utbildningsprogram. Många arbetar i administrations-, utvecklings- och planeringsuppgifter (t.ex. på ministerier, på migrationsverket, vid universitet), med kommunikation (t.ex. för massmedier, nyhetsbyrån FNB) och med konsultverksamhet (t.ex. banker, företag, eget företag). Som högskoleutbildad sakkunnig får du vara beredd på att leda det demokratiska medborgarsamhället framåt.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga samhällsvetare.

”Jag tycker att det intressanta med offentlig förvaltning är arbetslivsrelevansen, kombinerande av teori och praktik, och att se hur det man studerar kan tillämpas praktiskt i samhället.”

Kontakt

Besöksadress

ASA-huset
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi