Skriv här det du söker efter!

Nordisk historia

Nordisk historia

Huvudämnet nordisk historia

Finlands svenska förflutna har stor betydelse för vårt samhälle idag. Ämnet nordisk historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur ett nordiskt perspektiv. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig också på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare nordiska samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter också om dig själv och dagens samhälle. Som historiestuderande tar du till dig historisk information på flera olika språk och lär dig att tydligt uttrycka dig i tal och i skrift.

Du som avlagt kandidatexamen i historia kan välja nordisk historia som ditt huvudämne på magisternivå. I dina kandidatstudier har du redan valt ifall du vill gå den allmänna linjen eller linjen för ämneslärare. Vill du bli ämneslärare fortsätter du läsa pedagogik som ditt biämne. På allmänna linjen läser du antingen ett kort biämne eller endast valbara studier och får färdigheter att bedriva historisk forskning. Under dina studier kan du också åka på utbyte.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Historieämnet bedriver forskning om ett antal ämnen och områden. Fokus ligger på överlappande rum och regioner under den tidigmoderna perioden, radikala rörelser under 1900-talet, militärhistoria, konsumtionsmönster samt genushistoriska perspektiv.

Studier i historia ger bred kompetens. Många historiker arbetar som ämneslärare men studierna ger dig även färdigheter att arbeta på arkiv och museer, som journalist eller som forskare. En del historiker arbetar även inom offentlig förvaltning eller kulturförvaltning, med utredningsuppdrag och på ministerier. Historikerns förmåga att tänka både analytiskt och kritiskt behövs på många håll i samhället!

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31