Skriv här det du söker efter!

Franska språket och litteraturen

Franska språket och litteraturen

Huvudämnet franska språket och litteraturen

Världsspråket franska är ett officiellt språk i 29 länder och talas av 274 miljoner människor i världen. Utöver goda praktiska språkfärdigheter ger studier i franska dig expertkunskaper i fransk lingvistik, kulturkunskap och litteraturkännedom. Lingvistiken ger dig grundläggande begrepp för att beskriva och förstå det franska språket och dess språkliga företeelser. Du får en mångsidig bild av den franskspråkiga kulturen genom att studera såväl det franska samhället som den fransktalande världen. Genom franskspråkig litteratur och litteraturhistoria får du ytterligare insikter i kulturen.
Som studerande i franska språket och litteraturen väljer du antingen att studera på den allmänna inriktningen, utbildningsprogrammet för ämneslärare eller inriktningen språk och ekonomi. Studerande på den allmänna inriktningen kan fritt kombinera olika biämnen för att få en bred humanistisk utbildning. På ämneslärarprogrammet läser studerande pedagogik som sitt långa biämne och en specialkurs i undervisning av franska samt ett annat undervisningsämne. Studerande på inriktningen språk och ekonomi läser företagsekonomi som biämne. Alla studerande gör en språkpraktik, antingen i form av utbytesstudier eller genom att jobba i ett franskspråkigt land. Franska språket och litteraturen kan också läsas som biämne.

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Inom ämnet franska språket och litteraturen är de viktigaste forskningsområdena syntax och semantik i modern franska, textlingvistik, samtida franskspråkig litteratur, migrationslitteratur, litteraturens globalisering, 1600-talets litteratur och reseskildringar.

Läs mer om vår forskning.

Specialister i franska språket och litteraturen har många olika arbetsmöjligheter. Många arbetar som ämneslärare, medan andra kan ha en karriär inom forskning eller inom affärsvärlden. En del utexaminerade arbetar med översättning och tolkning och det finns även arbetsmöjligheter inom kultur eller media. Som specialist på franska har du även internationella karriärmöjligheter och kan jobba i internationella organisationer eller med diplomati och turism. Expertis inom det franska språket och kulturen behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken, M-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31