Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Logopedi

Huvudämnet logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel bilder, tecken som stöd, bliss eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Studier i logopedi ger dig vetenskaplig, klinisk och integrerad kunskap i ämnet inför ditt kommande yrke som talterapeut. De teoretiska studierna varvas kontinuerligt med praktik. På kandidatnivå läser du kurser från logopedins olika ämnesområden. På magisternivå har du möjlighet att välja din inriktning i ämnet med fördjupade och valbara kurser. I din examen ingår också andra ämnen såsom psykologi, fonetik, språkvetenskap och relevanta medicinska ämnen som till exempel barn- och vuxenneurologi och foniatri. Ämnet logopedi samarbetar med olika universitet utomlands, så om du vill, kan du under din studietid åka på utbyte. Studerande med andra huvudämnen kan läsa logopedi som kort biämne.

I det här dokumentet presenteras kompetensmål för de teoretiska och kliniska färdigheter samt allmänfärdigheter inom logopedi, som borde förvärvas under studietiden och vara uppnådda av en utexaminerad huvudämnesstuderande i logopedi på magisternivå med rätt att ansöka om legitimering som talterapeut.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Logopedin kombinerar ett terapeutiskt synsätt med specialkunnande och leder dessutom till ett mångsidigt yrke med utmärkta arbetsmöjligheter.

Manlig studerande

Logopedisk forskning är till sin natur tvärvetenskaplig/ multidisciplinär och omfattar kommunikationsfunktioner, störningar i dessa och deras behandling. Vid Logopedin på Åbo Akademi står barnspråk, vuxna med förvärvade kommunikationsproblem och forskning i röstergonomi i fokus.

Inom ämnet bedrivs forskning kring:

Efter avlagd filosofie magisterexamen med logopedi som huvudämne kan du anhålla om legitimering som talterapeut från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Som talterapeut kan du arbeta på såväl sjukhus, hälsocentraler, (re)habiliteringsenheter eller som privatpraktiserande talterapeut. Dessutom kan du välja att fortsätta dina studier som doktorand och bli forskare. Talterapeutens arbete är både roligt, omväxlande och utmanande och arbetssituationen för talterapeuter är mycket god!

Kontakt

Besöksadress

Arken, M-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Telefon

+358 2 215 31