Skriv här det du söker efter!

Filosofi

Filosofi

Huvudämnet filosofi

Inom filosofin vet vi att goda tankar kräver tid och arbete. Att ge sina åsikter är lätt, men lika lätt blir de ogenomtänkta, klichéartade och banala. Vi vet också att det finns redskap för att tänka bättre. Att studera filosofi är ett av dem. Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. Du lär dig att tänka med och genom en mer än tvåtusenårig tradition. Ett replikskifte i Platons dialoger kan plötsligt kännas lika dagsaktuellt som en debatt som blossat upp senaste månaden. Att studera filosofi ger dig också mod att uttala dig i angelägna frågor när du märker att du har något att komma med.

Studier i filosofi vid Åbo Akademi sätter stort fokus på diskussion och gör ingen uppdelning mellan teoretisk och praktisk filosofi. Med ett varierande kursutbud och ofta återkommande forskarseminarier med olika teman får du en bred syn på ämnet. Enheten har goda internationella kontakter och du har även möjlighet att studera utomlands på utbyte. Ditt val av biämne är fritt, men vill du bli ämneslärare läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne (t.ex. psykologi, historia eller livsåskådning) som långa biämnen. Filosofi kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

Läs mer i vår blogg!

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Internationellt sett utgör filosofiämnet vid Åbo Akademi ett litet men forskningsintensivt ämne. Den fast anställda undervisningspersonalen omfattar en professor, en akademilektor och en universitetslärare. Utöver detta finns flera postdoktorala forskare och doktorander med extern finansiering. Med institutionerna för teoretisk och praktisk filosofi vid det närbelägna Åbo Universitet medräknade, ståtar Åbo med Finlands näststörsta koncentration professionella filosofer.

Läs mer om vår forskning!

En examen inom filosofi binder dig inte vid något speciellt yrke. Många filosofer arbetar med språk, t.ex. som journalister, medan andra jobbar som ämneslärare. Andra titlar på våra utexaminerade studerande är exempelvis projektledare, förlagsredaktör, personalchef, fortbildningschef, rektor, handläggare och utvärderare. Filosofens förmåga att ta till sig teoretiskt avancerad information och kunna analysera och återge den på ett tydligt sätt behövs i många olika branscher, inte minst i forskaryrket!

Kontakt

Besöksadress

Arken, C-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31