Skriv här det du söker efter!

Musikvetenskap

Musikvetenskap

Huvudämnet musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, folk-, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger dig redskap att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som du får nya insikter i musikens förflutna. Studier i musikvetenskap utvecklar förutom ditt kunnande inom musikkultur och musikteori även din kreativitet och dina analytiska färdigheter.

Som studerande har du valfrihet att kombinera dina musikvetenskapliga studier med andra ämnen enligt eget intresse och karriärplaner. Vanliga biämnen är andra kulturämnen, samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnen. Du kan också resa utomlands på utbyte för att studera ditt huvudämne eller avlägga en biämneshelhet. Musikvetenskap kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens betydelse och utveckling och är en bra språngbräda till ett arbete med musik- eller kulturadministration.

Manlig studerande

Det bedrivs musikvetenskaplig forskning på bred front vid ämnet. Traditionellt har personalen haft ett specialintresse för Sibelius och musikaliskt kulturarv, inte minst tack vare anknytningen till Sibeliusmuseum. Även finlandssvenskt musikliv har studerats ur flera olika infallsvinklar. Enskilda forskare anknutna till ämnet har dock fokuserat sig på vitt skilda ämnesområden: kulturanalytisk och genusvetenskaplig musikforskning, musiketnologi, musikhistoria, identitet, populärmusik, musik och sport, körsång, sång och välmående, musik och teknologi, DJ-verksamhet, kulturarvsfrågor.

Läs mer om forskningen vid ämnet.

Musikvetare arbetar bland annat inom massmedia, musik- och kulturadministration samt vid musikläroanstalter. En del arbetar med att presentera musik som radiomedarbetare eller som musikskribenter, medan andra arbetar vid symfoniorkestrar, inom radio och TV, på skivbolag eller i festivalorganisationer. Många administrerar musik som ledare för musikinstitut och festivaler. En del musikvetare arbetar som forskare och fördjupar sig i musikvetenskapens specialområden. Musikvetenskapligt kunnande kommer till nytta i en mängd olika uppgifter!

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån. 2
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31