Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Huvudämnet genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och kroppsstorlek. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande och kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Studier i genusvetenskap har en internationell profil och undervisningen ges på svenska och engelska. Du har bra möjligheter att studera utomlands på utbyte. Som studerande i genusvetenskap kan du kombinera ämnen i din examen enligt dina intressen och det finns stor variation i studerandes biämnesval. Vanliga biämnen för studerande i genusvetenskap är kulturämnen såsom litteraturvetenskap, historia, kulturanalys och filosofi, men även organisation och ledning, folkrätt, sociologi, statskunskap och språk. Genusvetenskap är även ett populärt biämne bland studerande från flera fakulteter, särskilt inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi och psykologi, men även inom naturvetenskaper och teknik.

Ämnet är en del av det nationella nätverket för genusforskning Hilma. Det här möjliggör att studerande också kan delta i nationella genusvetenskapliga nätkurser (främst på finska och engelska).

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Forskning

Genusvetenskap vid Åbo Akademi utgör en aktiv tvärdisciplinär forskningsmiljö. Den gemensamma nämnaren för forskningen inom ämnet kunde sägas vara intersektionalitet, vilket innebär att forskningen granskar olika maktförhållanden och skillnader som är relaterade till kön/genus, sexualitet, etnicitet, kroppslighet, religion osv. Många av ämnets forskare ägnar sig åt postkolonial feministisk forskning och minoritetsforskning. Detta perspektiv anknyter även till mediestudier, migration, ungdomskultur, aktivism och feminismens historia. Dessa forskningsintressen avspeglar sig även i de kurser som erbjuds vid ämnet.

Läs mer om vår forskning.

 

Karriärmöjligheter

Utexaminerade i genusvetenskap arbetar i den offentliga sektorn för staten eller kommuner, på privata sidan i företag eller i tredje sektorn i olika organisationer. Genusvetare arbetar i huvudsak inom forskning och undervisning, media, medborgarorganisationer och kulturorganisationer. Som genusvetare kan du arbeta med jämställdhetsfrågor, diversitet, mångkultur och mänskliga rättigheter. Många jobbar med ledarskap eller som konsulter, medan andra är journalister eller forskare. Förmågan till kritisk analys och innovativt tänkande behövs inom många branscher!

Kontakta oss

Besöksadress

Arken, B-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt@abo.fi

Telefon

+358 2 215 31 (växel)

Besök oss här:

Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, Finland