Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Kulturanalys

Kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Kulturanalys läses på kandidatnivå. För din magisterexamen väljer du nordisk etnologi eller nordisk folkloristik som huvudämne. Ifall du har intresse kan du också åka utomlands på utbyte. Kulturanalys kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

Ämnet Kulturanalys ingår i ämnesklustret för kulturvetenskap.

Läs mer om våra kurser i Studiehandboken.

 

Studier i kulturanalys ger ett helt nytt sätt att se på vardagen och världen. Studierna har innefattat allt från klassiska epos till monster, memes och sjömanshistorier.

Forskning bedrivs inom nordisk etnologi och nordisk folkloristik.

Kulturanalys ger dig kunskaper och färdigheter att jobba i ett flertal olika branscher. Du kan välja att arbeta inom kulturarvssektorn, i olika yrken på museer, bibliotek och arkiv. Här bör du notera de specifika krav på biämnen som finns. Andra möjliga karriärmöjligheter  finns inom kulturledning, kulturproduktion, turism, media och bokförlag samt inom branscher som kräver interkulturell kompetens, t.ex. i internationella organisationer. Förståelse för hur vår kultur präglar och formar oss behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)