Skriv här det du söker efter!

Nordisk etnologi

Nordisk etnologi

Huvudämnet nordisk etnologi

Våra vanor, rutiner, erfarenheter, föreställningar och livsstilar präglas av kulturmönster. Etnologin studerar dessa och hur de kan ändras i möten med andra människor och påverkas av faktorer som kön, etnicitet, klass och sexualitet. Exempel på kulturmönster är vår konsumtion av mat, kläder och heminredning som alla har en identitetsbyggande betydelse. I dina etnologistudier kan du också fördjupa dig i vardagsfenomen som arbetsliv, webbaserade gemenskaper, politiska grupperingar eller religiösa ritualer. Du som studerar nordisk etnologi undersöker företeelser i finlandssvensk, finländsk och nordisk vardag, både som fenomen i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Du som avlagt kandidatexamen i kulturanalys med inriktning etnologi eller folkloristik kan välja nordisk etnologi som ditt huvudämne på magisternivå. Förutom fördjupade kurser i etnologi hör även praktiskt insamlingsarbete i fält samt analys av muntliga och skriftliga källor till studierna. Under dina magisterstudier väljer du att antingen fortsätta med tidigare biämnesstudier, ett nytt kort biämne eller med strökurser som valbara studier.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Etnologi är ett ämne som intresserar sig för människors sätt att leva sina liv; deras vardag, vanor, traditioner och föreställningsvärldar. Även om etnologin därmed är mångsidig så finns det en grundläggande utgångspunkt, nämligen att vardagens praktiker (som även omfattar materialiteter) präglas av kulturmönster samt att dessa mönster kan förändras genom möten mellan människor. Inom ramarna för dessa två sammanlänkade inriktningar (Vardagens praktiker och Kulturmöten) är den etnologiska forskningen vid Åbo Akademi uppdelad i tre tematiska områden:

  • Kultur och plats – här ingår studier av urbana fenomen och stadsutveckling, studier av herrgårdskultur och skärgårdskultur samt studier av regional utveckling och turism
  • Kulturell identitet – inom detta tema studeras nationella identiteter, etnicitet, genus, klass samt frågor rörande minoritetsaspekter och postkolonialism
  • Kultur och kreativitet – här ingår studier av hantverk och handarbete

Läs mer om vår forskning.

Utexaminerade etnologer har kunskaper och färdigheter att jobba i ett flertal olika branscher. Du kan välja att arbeta inom kulturarvssektorn på museer, bibliotek och arkiv. Andra möjliga arbetsuppgifter finns inom kultursektorn, landskaps- och byggnadsvården, turism, media och bokförlag. Förståelse för hur vår kultur präglar och formar oss behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)