Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religionsvetenskap

Huvudämnet religionsvetenskap

Religioner påverkar våra beteenden, föreställningsvärldar och tankesätt i etiska och moraliska frågor, och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid ur flera infallsvinklar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare teman, såsom exempelvis samspelet mellan religion och media, religion och genus eller religion och ekologi läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag. Därtill lär du dig förstå och tillämpa flertalet forskningsmetoder.

Religionsvetenskap kan läsas som huvudämne av både humanister och teologer. Studier i religionsvetenskap ger dig flera möjligheter till specialisering. Inom den allmänna inriktningen kan du fritt välja specialiseringskurser och biämnen. Inom inriktning kulturledning läser du kulturledning som kort biämne men har i övrigt stor valfrihet i dina kursval. Om du däremot vill bli religionslärare läser du utöver ditt huvudämne allmän teologi, samt pedagogik och ett andra undervisningsämne som dina biämnen. Under studierna har du möjlighet att åka utomlands på utbyte. Religionsvetenskap kan läsas som både långt och kort biämne av andra studerande.

Läs mer om våra kurser i Studiehandboken:

Religionsvetenskap ger mig en bättre förståelse för människor från olika religioner, kulturer och traditioner.

Inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi finns vissa centrala forskningsfält. Som exempel på sådana kan man nämna forskning i anslutning till religiös mångfald och religiös förändring, religion media och populärkultur samt vetenskapsteoretiska frågeställningar. Vi har en stark forskningsprofil speciellt inom frågor som rör samtida religiös förändring både i Finland och globalt. Ämnet samarbetar med Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

Utöver att många projekt finansierats av Finlands Akademi har ämnet bl.a. erhållit finansiering för några större forskningsprojekt:

Recovira – Religious Communities in the Virtual Age 2022-2024.

YARG – Young Adults and Religion in a Global Perspective: A Cross-Cultural, Comparative and Mixed-Method Study of Religious Subjectivities and Values in their Context”, 2014-2018.

PCCR – Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape, 2010-2014.

Läs mer om vår forskning!

Studier i religionsvetenskap ger dig kompetens att arbeta med expertuppdrag inom kultur och samhälle. Många religionsvetare arbetar som ämneslärare eller som forskare. Andra arbetar som journalister inom media, koordinatorer och projektledare inom turism, konsulter inom exportindustrin eller inom olika internationella organisationer. Religionsvetarens förståelse för olika världsbilder kommer till nytta på flera håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)