Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap

Religionsvetenskap

Huvudämnet religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallsvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

Religionsvetenskap kan läsas som huvudämne av både humanister och teologer. Studier i religionsvetenskap ger dig flera möjligheter till specialisering. Inom den allmänna inriktningen kan du fritt välja specialiseringskurser och biämnen. Inom inriktning kulturledning läser du kulturledning som kort biämne men har i övrigt stor valfrihet i dina kursval. Om du däremot vill bli religionslärare läser du utöver ditt huvudämne allmän teologi, samt pedagogik och ett andra undervisningsämne som dina biämnen. Under studierna har du möjlighet att åka utomlands på utbyte. Religionsvetenskap kan läsas som både långt och kort biämne av andra studerande.

Religionsvetenskap ger mig en bättre förståelse för människor från olika religioner, kulturer och traditioner.

Inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi finns vissa centrala forskningsfält. Som exempel på sådana kan man nämna forskning i anslutning till religiös mångfald och kultur- och religionsmöten, media, genus och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Vi har en stark forskningsprofil speciellt inom frågor som rör samtida religiös förändring både i Finland och globalt. Ämnet samarbetar med Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning

Utöver att många projekt finansierats av Finlands Akademi har ämnet bl.a. erhållit finansiering för större spetsforskningsprojekt:

YARG – Young Adults and Religion in a Global Perspective: A Cross-Cultural, Comparative and Mixed-Method Study of Religious Subjectivities and Values in their Context”, 2014-2018.
PCCR – Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape, 2010-2014.

Läs mer om vår forskning!

Studier i religionsvetenskap ger dig kompetens att arbeta med expertuppdrag inom kultur och samhälle. Många religionsvetare arbetar som ämneslärare eller som forskare. Andra arbetar som journalister inom media, koordinatorer och projektledare inom turism, konsulter inom exportindustrin eller inom olika internationella organisationer. Religionsvetarens förståelse för olika världsbilder kommer till nytta på flera håll i arbetslivet!

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Arken, D-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)