Skriv här det du söker efter!

Svenska språket

Svenska språket

Huvudämnet svenska språket

Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. I undervisningen ges teoretiska och metodiska verktyg för att analysera brukstexter och litterära texter, talat språk, regionala talspråksvarieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkliga förändringsprocesser, språkliga attityder och maktstrukturer, språkinlärning, flerspråkighet m.m. I studierna ingår även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

Man kan studera svenska oavsett modersmål och skolutbildningsspråk. Det finns fyra olika inriktningsalternativ: allmän inriktning, ämneslärarinriktning, kulturledarskap samt språk och ekonomi. Om man väljer den allmänna inriktningen, kan ämnet svenska kombineras fritt med vilket ämne som helst vid Åbo Akademi. Inom modersmålslärarinriktningen kombineras svenska med litteraturvetenskap och pedagogiska studier, inom svensklärarinriktningen med ett annat valfritt ämne och pedagogiska studier. Inom kulturledarskapsinriktningen kombineras svenska med biämnet kulturledning och ett annat valfritt biämne. De som väljer inriktningsalternativet språk och ekonomi kombinerar svenska med ytterligare ett språk och ekonomiska studier. Svenskämnet erbjuder även biämnet Nordiska grannspråk.

Kurserna i svenska ges i regel i form av gruppundervisning. Studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner och utföra egna vetenskapliga undersökningar. Examinationen sker vanligtvis i form av forskningsrapporter och uppsatser.

Studenter i svenska har goda möjligheter till utbytesstudier vid andra nordiska och europeiska universitet. Varje år ordnas också sommarkurser i Norden. Dessa studier kan ingå i studierna i svenska.

 

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Studierna ger dig en bred kunskap både i svenska språket och utanför ämnesområdet, samt en fin gemenskap.

Leende studerande

Liksom undervisningen handlar även forskningen vid svenskämnet om olika perspektiv på språkets funktioner, variation och förändring. Fokus i forskningen ligger bl.a. på talat språk och dialekter, flerspråkighet och minoritetsspråk, brukstexter och skönlitterära texter, skrivande, språk och kognition, språk, kön och sexualitet samt fornsvenska.

Studierna ger beredskap att arbeta inom olika slags yrken. Man kan bli modersmålslärare i svenska skolor eller svensklärare i finska skolor, men också t.ex. språkvårdare, informatör, journalist, översättare, arkivarie, bibliotekarie och forskare. De som utexaminerats med svenska som huvudämne från Åbo Akademi har mycket goda möjligheter att placera sig på arbetsmarknaden.

Kontakt

Besöksadress

Arken, M-huset vån. 2
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)