Skriv här det du söker efter!

Nordisk folkloristik

Nordisk folkloristik

Huvudämnet nordisk folkloristik

Genom olika expressiva uttrycksformer såsom berättelser, sagor, riter och myter markerar vi vad som är viktigt för oss i tillvaron. Denna folklore omfattar allt från sagor, mytomspunna djur och folkdräkter till fotbollsanhängarkultur, gulisintagning, politiska skämt, hatprat på sociala medier och bröllop. Inom nordisk folkloristik studeras traditioner som sprids på ett muntligt eller informellt sätt och som berikar vår tillvaro. Du som studerar ämnet lär dig om vardagskulturen i Norden både i samtiden och ur ett historiskt perspektiv. Du lär dig förstå normer i vårt samhälle och upptäcka kulturella mönster i vår omgivning. I studiet av folklore utgår du från individen, hennes värderingar, världsuppfattning och uttrycksätt.

Du som avlagt kandidatexamen i kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik kan välja nordisk folkloristik som ditt huvudämne på magisternivå. Förutom fördjupade kurser i folkloristik hör även praktik, antingen i det folkloristiska arkivet Cultura eller på något annat arkiv, museum eller kulturinstitution till studierna. Under dina magisterstudier väljer du att antingen fortsätta med tidigare biämnesstudier, ett nytt kort biämne eller kurser som du väljer själv.

Ämnet nordisk folkloristik ingår i ämnesklustret för kulturvetenskap.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Utexaminerade folklorister jobbar inom många branscher och har möjlighet att rikta in sig på olika områden enligt intresse. Många arbetar inom kulturproduktion, kulturledning och olika kulturevenemang. Andra jobbar på museer, bibliotek och arkiv, beroende på biämnesval, eller med textproduktion och media, t.ex. som journalister. En del folklorister jobbar inom turism eller startar eget företag. Folkloristens analytiska förståelse för vardagsfenomen i nutid och dåtid behövs på flera håll på arbetsmarknaden!

Kontakt

Besöksadress

Arken, Fabriksgatan 2
D-huset, vån. 1
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31