Skriv här det du söker efter!

Systematisk teologi

Systematisk teologi

Specialisering inom systematisk teologi

Systematisk teologi studerar både den kristna trons innehåll (dvs. dogmatik) och teologisk etik med religionsfilosofi. Dessa teman har flera delområden som undersöks såväl ur historiskt som ur nutidsperspektiv. I dina studier i dogmatik kan du exempelvis fördjupa dig i den kristna trons utformning i olika tider och miljöer, i den tidiga kyrkan och dess relevans idag och i frågor som uppstår i mötet mellan kristendomen och andra religioner, liksom mellan kyrkor och konfessioner. Studier i teologisk etik och religionsfilosofi, i sin tur, ger dig inblick i etikens historia, kristen etik i olika livsområden, filosofiska tolkningar om religionen och dess förhållande till kunskap samt det religiösa språket. Etiska frågor spelar en viktig roll i den kristna trons historia och nutid.

Ämnesområdet systematisk teologi är ett av specialiseringsalternativen som du som avlagt kandidatexamen i teologi kan välja på magisternivå. Studierna har mångsidiga teman. De gemensamma kurserna ger dig en bra översikt över systematisk teologi, men du får också välja kurser enligt dina intressen. Dessutom läser du kurser enligt din yrkesprofilering (exempelvis präst, lärare eller forskare). Om du väljer att studera till präst har du inga biämnen men fler fritt valbara kurser inom teologi och arbetslivspraktik. Vill du profilera dig som lärare läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne som biämnen, medan den samhällsinriktade profileringen tillåter ett fritt val mellan olika tematiska moduler och biämnen inom hela Åbo Akademi. Dina personliga styrkor hjälper dig att hitta den rätta ämneskombinationen.

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Teologisk etik med religionsfilosofi är intressant för att man försöker förstå människans relation till livet, sig själv, varandra och Gud.

Forskningen inom ämnet dogmatik är inriktad på historiska teman speciellt inom patristik, reformationsteologi och 1900-talsteologi, men också samtida fenomen i anslutning till ekumenik, religionsdialog, kulturlivet och kyrkans aktuella utmaningar.

Inom teologisk etik med religionsfilosofi utgör nutida livsåskådningar, moral, hälsa, samhälle, kulturliv och religion viktiga intresseområden. Särskilt fokuserar man på frågor kring religioners och livsåskådningars roll i det moderna samhället belyst utifrån teorier om sekularisering och postsekularisering. Inom ämnet finns flera tvärvetenskapliga samarbetsprojekt med såväl andra humanistiska som med naturvetenskapliga ämnen.

Studierna i teologi med specialisering inom systematisk teologi erbjuder dig intressanta och människonära karriärmöjligheter inom kyrkan, undervisning eller forskning. Som utexaminerad teolog kan du, beroende på din specialisering, arbeta som präst eller ämneslärare, men du är också en efterfrågad specialist, exempelvis som sjukhusteolog och familjerådgivare. Systematisk teologi ger dig även möjligheter till mångfacetterade forskningsområden som kan leda till uppdrag som lärare och forskare både i Finland och utomlands. Din mångsidiga syn på etiska frågor kan komma till nytta på många håll i arbetslivet.

Kontakt

Besöksadress

Biskopsgatan 19
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)