Skriv här det du söker efter!

FHPT – administrativ personal

FHPT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

E-post: fhpt-sekreterare@abo.fi

Tiina Heinistö, chef för fakultetsadministration
Arja Lehtonen, sekreterare
Henrik Pulli, sekreterare
Siv Österlund, arkivsekreterare

Personalservice

Jenni Kronqvist, HR-specialist

Utbildningsservice

E-post: fhpt-studieradgivare@abo.fi

Sanna Westerlund, studiechef
Pia-Maria Gardberg
, studierådgivare
Henrik Hurme, studieplanerare
Robin Kullberg, studierådgivare
Caroline Lehto, studiesekreterare
Anett Mrowinski, studierådgivare
Yasmin Nyqvist, studierådgivare
Sarah Woodward, studierådgivare

Ekonomiservice

Bodil Mattas, controller
Emilia Grüssner, controller
Alexandra Wikström, bokförare
Lina Åback, bokförare

Forskningsservice

Pia-Maria Kallio, områdeschef
Fredrik Karlsson, forskningskoordinator

Fastighetsservice

Niklas Högnäs, expeditionsmästare

Uppdaterad 26.6.2023