Skriv här det du söker efter!

FHPT – administrativ personal

FHPT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

E-post: fhpt-sekreterare@abo.fi

Tiina Heinistö, chef för fakultetsadministration
Arja Lehtonen, sekreterare
Henrik Pulli, sekreterare
Siv Österlund, arkivsekreterare

Personalservice

Jenni Kronqvist, HR-specialist

Utbildningsservice

E-post: fhpt-studieradgivare@abo.fi

Sanna Westerlund, studiechef
Marjo Ahlqvist, studierådgivare
Andrea Basilier, studierådgivare
Pia-Maria Gardberg
, studierådgivare
Miranda Geust, koordinator
Henrik Hurme, studieplanerare
Eija Laitinen, studierådgivare
Caroline Lehto, studiesekreterare
Yasmin Nyqvist, studierådgivare
Sarah Woodward, studiesekreterare

Ekonomiservice

Bodil Mattas, controller
Alexandra Wikström, bokförare
Lina Åback, bokförare

Forskningsservice

Pia-Maria Kallio, områdeschef
Fredrik Karlsson, forskningskoordinator

Fastighetsservice

Niklas Högnäs, expeditionsmästare

Uppdaterad 9.9.2022