Skriv här det du söker efter!

FHPT – administrativ personal

FHPT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

E-post: fhpt-sekreterare@abo.fi

Tiina Heinistö, chef för fakultetsadministration
Arja Lehtonen, sekreterare
Henrik Pulli, sekreterare
Siv Österlund, arkivsekreterare

Personalservice

Jenni Kronqvist, HR-specialist

Utbildningsservice

E-post: fhpt-studieradgivare@abo.fi

Sanna Westerlund, utbildningskoordinator
Marjo Ahlqvist, studierådgivare
Pia-Maria Gardberg
, studierådgivare
Miranda Geust, studierådgivare
Milla Hänninen Kroksjö, studierådgivare
Eija Laitinen, studierådgivare
Caroline Lehto, studiesekreterare
Anna-Stina Nyby
, amanuens

Ekonomiservice

Bodil Mattas, controller
Fredrik Bäcksholm, bokförare
Susanne Maikola, bokförare (deltid)
Alexandra Wikström, bokförare

Forskningsservice

Pia-Maria Kallio, områdeschef
Fredrik Karlsson, forskningskoordinator

Fastighetsservice

Niklas Högnäs, expeditionsmästare

Uppdaterad 20.1.2022