Skriv här det du söker efter!

FHPT – administrativ personal

FHPT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

E-post: fhpt-sekreterare@abo.fi

Tiina Heinistö, fakultetskoordinator
Arja Lehtonen, sekreterare
Henrik Pulli, sekreterare
Siv Österlund, arkivsekreterare

Personalservice

Jenni Kronqvist, HR-specialist

Utbildningsservice

E-post: fhpt-studieradgivare@abo.fi

Sanna Westerlund, utbildningskoordinator
Marjo Ahlqvist, studierådgivare
Pia-Maria Gardberg
, studierådgivare
Milla Hänninen, studierådgivare
Eija Laitinen, studierådgivare
Caroline Lehto, studiesekreterare
Anna-Stina Nyby
, amanuens
Heidi Pfäffli, amanuens (deltid)

Ekonomiservice

Bodil Mattas, controller
Susanne Maikola, ekonomisekreterare (deltid)
Alexandra Wikström, ekonomisekreterare

Forskningsservice

Pia-Maria Kallio, områdeschef
Fredrik Karlsson, forskningskoordinator

Fastighetsservice

Niklas Högnäs, expeditionsmästare

Uppdaterad 4.11.2020