Skriv här det du söker efter!

FHPT – administrativ personal

FHPT – administrativ personal

Lednings- och fakultetsstöd

E-post: fhpt-sekreterare@abo.fi

Tiina Heinistö, chef för fakultetsadministration
Arja Lehtonen, sekreterare
Henrik Pulli, sekreterare
Siv Österlund, arkivsekreterare

Personalservice

Jenni Kronqvist, HR-specialist

Utbildningsservice

E-post: fhpt-studieradgivare@abo.fi

Sanna Westerlund, studiechef
Henrik Hurme, studieplanerare
Robin Kullberg, studieplanerare
Caroline Lehto, studiesekreterare
Pia-Maria Gardberg, studierådgivare
Milla Hänninen Kroksjö, studierådgivare
Yasmin Nyqvist, studierådgivare
Sarah Woodward, studierådgivare

Ekonomiservice

Bodil Mattas, controller
Emilia Grüssner, controller
Susanna Lönnberg, bokförare
Alexandra Wikström, bokförare

Forskningsservice

Pia-Maria Kallio, områdeschef
Fredrik Karlsson, forskningskoordinator

Fastighetsservice

Niklas Högnäs, expeditionsmästare

Uppdaterad 15.1.2024