Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Konstvetenskap

Huvudämnet konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

Konstvetenskapsstudier är mångsidiga och varierande med såväl traditionella inslag som fria diskussioner och exkursioner både i närmiljö och utomlands. Som konstvetenskapsstuderande har du stor frihet att skapa den yrkesprofil du vill ha. Vanliga biämnen är t.ex. visuella studier, historia, museologi, kulturledning, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, genusvetenskap och företagsekonomiska ämnen. Under dina studier har du också möjlighet att åka utomlands på utbyte. Konstvetenskap är även ett populärt biämne för studerande med andra huvudämnen.

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Konstvetenskap är ett fascinerande ämne där konstverk, byggnader och design berättar för oss om kultur, religion, filosofi och om samhället i stort.

Manlig studerande

Konstvetenskapen ger gedigna allmänkunskaper som skapar möjligheter att arbeta inom ett brett fält av yrken. Våra utexaminerade placerar sig väl på arbetsmarknaden inom kultursektorn och kulturförvaltningen i olika statliga, kommunala och privata organisationer, men även inom företag och universitetsvärlden. Som konstvetare kan du exempelvis arbeta på gallerier, museer, auktionshus eller stiftelser. Din titel kan vara kurator, intendent, byggnadsantikvarie, byggnadskonservator, konstskribent eller recensent, forskare, kulturchef, kulturproducent, kulturråd, gallerist, museichef, utbildningskoordinator, utställningssekreterare, antikvitetshandlare, marknadsförare eller journalist. Världen är full av uppgifter där mångsidig visuell läskunnighet kommer till nytta.

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån 2
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)