Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Psykologi

Huvudämnet psykologi

I olika skeden av livet kan vi behöva hjälp med att förstå oss själva och hitta utvägar ur olika problemsituationer. Psykologin behandlar människans tankar, känslor, beteenden och relationer. Du som studerar psykologi lär dig exempelvis hur hjärnan fungerar, vilka faktorer i omgivningen som påverkar människans beteende och identitetsutveckling och hur människor fungerar i olika grupper. Ditt psykologiska kunnande kommer till nytta i en mängd situationer, såsom vid minnesproblem eller inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, psykiska problem (t.ex. ätstörningar, ångest, depression eller fobier), rehabilitering, brottsutredning, arbetsmiljöutredningar i skolor och på arbetsplatser och vid yrkeslämplighetsutredningar.

Undervisningen i psykologi är mångsidig och i de fördjupade studierna ingår kliniska kurser som anknyter den teoretiska kunskapen till praktiska tillämpningar. Förutom Åbo Akademis breda kursutbud kan studerande även delta i Åbo universitets, yrkeshögskolan Novias och Psykonets (universitetsnätverket för psykologi i Finland) kurser. I studierna ingår även en praktikperiod på fem månader. Som psykologistuderande kan du antingen läsa valbara kurser, ett långt biämne eller två korta biämnen i tillägg till dina huvudämnesstudier. Alla studerande vid Åbo Akademi kan läsa psykologi som kort biämne och blivande ämneslärare i psykologi läser biämneshelheten för ämneslärare.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Det bästa med att studera psykologi är de mångsidiga och intressanta studierna, samt de breda karriärmöjligheterna.

Kvinnlig studerande

Vid Åbo Akademi fokuserar forskningen i psykologi bland annat på följande forskningsområden:

  • Kognitiv neurovetenskap
  • Sexologi
  • Språkets psykologi och tvåspråkighet
  • Aggressionsforskning
  • Rättspsykologi
  • Evolutionspsykologi
  • Beteendegenetik

Läs mer om vår forskning

Då du avlagt psykologie magisterexamen får du rätten att anhålla om psykologlegitimation. Som psykolog kan du arbeta med omväxlande arbetsuppgifter på sjukhus, hälsovårdscentraler, skolor, universitet, i personaladministration, konsultföretag, kommuner, arbetskraftsbyråer, fängelser och polisen eller som privatföretagare. Det finns ett stort behov av psykologer i samhället och för tillfället finns det nästan ingen arbetslöshet alls bland utexaminerade.

Kontakt

Besöksadress

Arken, C-huset vån 2
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)