Skriv här det du söker efter!

Historia

Historia

Huvudämnet historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Som historiestuderande väljer du på fördjupad nivå att antingen rikta in dig på allmän historia eller nordisk historia. Du väljer också ifall du vill gå allmän inriktning eller ämneslärarlinjen. Vill du bli ämneslärare läser du samhällsvetenskaper och pedagogik som långa biämnen.  Inom allmänna inriktningen har du ett friare biämnesval och får färdigheter att bedriva historisk forskning. Ifall du har intresse, kan du under dina studier åka på utbyte till ett annat land. Historia kan även läsas som biämne.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Studier i historia ger bred kompetens. Många historiker arbetar som ämneslärare men studierna ger dig även färdigheter att arbeta på arkiv och museer, som journalist eller som forskare. En del historiker arbetar även inom offentlig förvaltning eller kulturförvaltning, med utredningsuppdrag och på ministerier. Historikerns förmåga att tänka både analytiskt och kritiskt behövs på många håll i samhället!

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post