Skriv här det du söker efter!

Allmän historia

Allmän historia

Huvudämnet allmän historia

Historiska och globala perspektiv hjälper oss att förstå de fenomen vi ser i samhället idag. Ämnet allmän historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur transnationellt och atlanthistoriskt perspektiv med fokus på det som skett utanför Norden från den tidigmoderna tiden (ca 1500-talet) och framåt. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Du som avlagt kandidatexamen i historia kan välja allmän historia som ditt huvudämne på magisternivå. I dina kandidatstudier har du redan valt ifall du vill gå den allmänna linjen eller linjen för ämneslärare. Vill du bli ämneslärare fortsätter du läsa pedagogik som ditt biämne. På allmänna linjen läser du antingen ett kort biämne eller endast valbara studier och får färdigheter att bedriva historisk forskning. Under dina studier kan du också åka på utbyte.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

 

Historieämnet bedriver forskning om ett antal ämnen och områden. Fokus ligger på överlappande rum och regioner under den tidigmoderna perioden, radikala rörelser under 1900-talet, militärhistoria, konsumtionsmönster samt genushistoriska perspektiv.

Läs mer om vår forskning.

Studier i historia ger bred kompetens. Många historiker arbetar som ämneslärare men studierna ger dig även färdigheter att arbeta på arkiv och museer, som journalist eller som forskare. En del historiker arbetar även inom offentlig förvaltning eller kulturförvaltning, med utredningsuppdrag och på ministerier. Historikerns förmåga att tänka både analytiskt och kritiskt behövs på många håll i samhället!

Kontakt

Besöksadress

Arken, D-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)