Skriv här det du söker efter!

Finska språket

Finska språket

Huvudämnet finska språket

Det finska språket är på många sätt unikt och ett intressant språk att studera även sett ur ett internationellt perspektiv. Studier i det finska språket ger dig goda kunskaper i språkets struktur och variation samt kännedom om språkforskningens teorier, metoder och deras tillämpningsmöjligheter. Du lär dig även grundläggande språkvetenskapliga begrepp inom fennistiken och får insikter i finsk skönlitteratur och de faktorer som mest påverkat finskans utveckling. Dessutom ger studierna dig praktiska färdigheter i finska i olika kontexter. Redan under ditt första studieår får du bekanta dig med centrala begrepp inom fonologi, morfologi, syntax och språkliga normer samt med finsk skönlitteratur. Observera att all undervisning i ämnet ges på finska!

Som studerande i finska språket väljer du antingen att studera på den allmänna inriktningen, utbildningsprogrammet för ämneslärare eller inriktningen för språk och ekonomi. På ämneslärarprogrammet läser studerande pedagogik som sitt långa biämne. Studerande på inriktningen språk och ekonomi specialiserar sig på samhällsorienterat språkbruk och ekonomiskt fackspråk och läser företagsekonomi som biämne. Finska språket kan även läsas som biämne.

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Att studera finska är både intressant och lärorikt. Man får god kunskap inom ämnet och eftersom ämnet är litet, så är samhörigheten god.

Studerande

Studier i det finska språket ger flera intressanta arbetsmöjligheter. Många utexaminerade arbetar som ämneslärare, medan andra arbetar som journalister, informatörer, översättare, tolkar, språkvårdare och språkexperter. Du kan även välja att bli forskare i ämnet eller arbeta inom handeln i olika uppdrag. Expertis inom det finska språket och kulturen behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Finska språket

Arken, M-huset vån 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)